19 menneskeliv kunne vært spart

Stortinget har vedtatt påbud om alkolås i buss og minibuss. Generalsekretær i MA-rusfri trafikk, mener likevel alkolås er nødvendig i all offentlig persontransport.
Tirsdag, 17 april, 2018 - 09:53

- Alkohol er det farligste rusmiddelet i trafikken. Det er det som fører til de alvorligste ulykkene, og det har en sammenheng med rusens natur. Med alkoholpåvirkning tar man sjanser, mister selvkontroll og har større tiltro til deg selv, forteller Kristoffersen.


Elisabeth Kristoffersen, generalsekretær i MA-rusfri trafikk. Foto: Kristin Matthews

MA-rusfri trafikk er en organisasjon som har jobbet for å trygge norske veier i 90 år, med fokus på ruspåvirket kjøring. Tall fra et dybdestudiet av dødsulykkene fra 2016 viser at 23 prosent av det totale antall dødsulykker, var ruspåvirkning sannsynligvis en medvirkende faktor. Dersom førerne hadde innstalert en alkolås kunne 19 menneskeliv potensielt blitt spart.  

Påbud om alkolås

Etter Statens Vegvesen lanserte sine 136 målrettede trafikksikkerhetstiltak gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-202, vedtok Stortinget påbudet om alkolås i alle busser og minibusser. Lovendringen vil gi Samferdselsdepartementet hjemmel til å pålegge den som driver persontransport mot vederlag på veg å sørge for at kjøretøyet har installert alkolås. 

- Vi så for fire år siden at det var veldig skjevt fordelt på landsbasis hvem som hadde alkolås, du kunne skille fra kommune til kommune. Det syntes vi var uheldig. Alkolås var en sak vi bragte frem til politikerne og vi sa at dette må endres. Alle skolebusser må ha alkolås og vi er vledig glade for at det nå er en realitet.  Vi ønsker imidlertid at det på lang sikt skal bli påbudt i all offentlig persontransport, som blandt annet taxiselskaper, sier Kristoffersen. 

140.000 ruskjøreturer per dag

Roar Skjelbred Larsen, assisterende utrykningssjef i politiet, skriver i en epost til journalen at  UP er tilfreds med at tiltaksplanen som de har vært med på å utarbeidet og at de har ambisjoner om å redusere omfanget av ruspåvirket kjøring i Norge. 

- Ruspåvirket kjøring, og ofte i kombinasjon med fart, er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker. Veikantundersøkelser viser også at det i Norge gjennomføres 140 000 ruspåvirkede kjøreturer hver dag, forteller Larsen. 

Med en visjon om null dødsulykker på norske veier, mener Kristoffersen påbudet om alkolås er et skritt i riktig retning. Hun trekker også frem holdningskampanjer og politikontroll som viktige tiltak for å forebygge ruskjøring på norske veier.