Glad for våpenhandelsavtale

Forsvarssjefen liker det han ser. En avtale som begrenser våpenbruk.
Onsdag, 3 april, 2013 - 14:14


Tirsdag ble en historisk internasjonal våpenhandelsavtale inngått i FNs generalforsamling i New York.

Forsvarssjef Harald Sunde mener avtalen er svært viktig, og trekker frem norske soldaters erfaring i utlandet. Han forklarer at det soldatene har sett fra internasjonale operasjoner i Afrika, Midtøsten og Afghanistan er at det er pistolen og geværet som tar flest liv.

Fornøyd forsvarssjef

– Opprørere har håndvåpen og Kalashnikov flyter rundt, sier Sunde.

Forsvarssjefen mener at våpenhandelsavtalen er meget viktig.

– Soldaters erfaring er at pistolen og geværet tar flest liv. Det at verden tar kontroll på konvensjonelle våpen er noe av det viktigste man kan gjøre, sier Sunde.

Avtalen skal forhindre eksport av våpen hvis det er fare for at våpnene blir brukt til brudd på menneskerettighetene og folkemord.

Komplisert avtale

Forsvarssjefen er aller mest fornøyd med at avtalen er på plass fordi dette er en svært vanskelig avtale å få til. Han forklarer at utfordringene ligger i at det er mange interesser i bildet. Mange nasjoner har stor våpenproduksjon som ønsker å beholde sin store våpeneksport.

Forsvarssjefen forteller om en NATO-operasjon i Middelhavet som viste at det er betydelig våpensmugling der. Men Harald Sunde sier han er svært optimistisk og gir FN stor honnør for det viktige resultatet de har kommet til nå.

– Det er et viktig resultat FN har kommet frem til, men det gjenstår å se hvordan dette omsettes i praksis og virkelighet, og det er der forskjellen ligger, sier Sunde.

Forsvarssjefen er ikke overrasket over at de tre landene som stemte «nei» for en internasjonal våpenhandelsavtale var Nord-Korea, Syria og Iran.

– Dette er tre land som har betydelige konflikter knyttet til seg og årsaken er nok å hente der, avslutter Sunde.

Siden juli i fjor har FNs generalforsamling lagt ned iherdig arbeid for å skape enighet om en traktattekst til en internasjonal våpenhandelsavtale, men det var først i går de ble enige.

 

Forsvarssjef forsamling.JPG Forsvarssjefen la onsdag frem Forsvarets årsrapport for 2013. Foto: Christina Paulos

 

 

 

 

 

Emneord: