Minoritet i minoritet stemmer ikke

I hele landet er det nesten 164 000 innvandrere som har stemmerett ved stortingsvalget 2009. Det utgjør 4,6 prosent av alle som kan stemme ved valget 14.september i følge NRK. Men det er ikke alle som bruker stemmeretten sin.
Torsdag, 10 september, 2009 - 14:56

Innflytelse

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at valgdeltakelsen blant innvandrere ved stortingsvalget 2005 var på 53 prosent, blant innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn deltok 49 prosent. Sammenlignet med befolkningen i alt ligger innvandreres valgdeltakelse ved 25 prosentpoeng lavere. Det er stor variasjon i valgdeltakelsen i innvandrerbefolkningen, langt større variasjon enn blant dem uten innvandrerbakgrunn.

Innvandrere med vestlig bakgrunn har høyere valgdeltakelse enn innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Blant de siste nevnte er de største gruppene blant annet Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Tyrkia, Irak, Marokko, Vietnam, Iran, India og Filipine som har høyere valgdeltakelse enn de øvrige gruppene som Tanzania, Kenya eller Burundi. Disse mindre gruppene føler seg ofte som minoriteter blant minoritetene og dermed de ikke ser grunnen til å stemme siden de har en liten innflytelse likevel. Blant dem er Jaqueline Adolfsen fra Tanzania.

Hun bor i Sandefjord og har bodd i Norge i 12 år. Hun er blant disse mindre gruppene og har aldri deltatt i stortingsvalget selv om hun hadde stemmerett.

Jeg stoler ikke på de politikerne fordi de gir løfte om mye og holder ikke det de

lover, sier hun.

Politikere fra ikke-vestlige innvandrere i stortingsvalget 2009

Selv om det er flere politikere med ikke-vestlig bakgrunn i dette stortingsvalget enn tidligere, stemmer hun ikke på stortingsvalget 2009.

Vi innvandrere må få en større plass i politisk deltakelse. Jeg ser i media nye politikerne med ikke-vestlig bakgrunn og det er veldig bra, men det gjenstår å se om de klarer å være aktive i møtet med de andre norske politikerne for å fremme innvandreres saker, sier Adolfsen.

Valgkampen er preget av innvandringspolitikk, men har ikke sett enda et eneste parti som vil virkelig hjelpe innvandrere. I løpet av det siste året har det vært en dramatisk vekst i antall arbeidsledige innvandrere, men det er ingen parti til nå som viser hvordan de skal finne løsninger på dette største problemet som bremser integrasjon i Norge, sier hun med et lurt smil.

 Hvem er innvandrere?

Innvandrerbefolkningen slik som SSB definerer den består av personer med to utenlandsfødte foreldre: førstegenerasjonsinnvandrere som har innvandret til Norge, og personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet (av mange kalt etterkommere).

Vestlige innvandrere er innvandrere som har en landbakgrunn fra Vest-Europa, Nord Amerika eller Oseania.

Ikke- vestlige innvandrere er innvandrere som har landbakgrunn fra Asia, Tyrkia, Afrika, Sør og Mellom-Amerika og Øst-Europa.

Emneord: