Færre omkommer i trafikken

Stadig færre omkommer på norske veier.
Mandag, 18 januar, 2010 - 15:27

Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Antallet ulykker med alvorlige følger har sunket de siste førti årene. Det har ikke vært så få omkomne i løpet av et år siden 1955.

I 2009 var det 41 færre omkomne på norske veier i forhold til året før. Denne nedgangen har vært relativt jevn siden 1970-tallet, som står som en topp på alvorlige trafikkulykker med i underkant av 600 døde på det verste.

Til sammenligning omkom 214 personer i fjor, noe som betyr at tallene er mer enn halvert. 

Færre hardt skadd

Antall alvorlig skadde har også gått ned.

Statistikken følger en jevnt dalende kurve siden 1970-tallet, som også er på topp med antall skadde.

Mens det i 1970 var cirka 4500 alvorlig skadde, har tallet i 2009 sunket til under tusen. 

Flere unge omkomne

Nedgangen er altså klar. Men statistikken viser nærmest en tredobling av omkomne i aldergruppen 16 til 17 år.

Tredoblingen vises også indirekte på en annen statistikk, som viser økning i antall omkomne bilpassasjerer.

Sommer er ulykkessesong

Statistikken viser dessuten at sommer er sesong for ulykker på veiene.

I 2009 var det klart flest ulykker i juni, midt i hetebølgen Norge opplevde i sommer.

Årets fire første måneder er relativt lite belastet med ulykker, til tross for glatte veier. 

Les mer om statistikken her.

Interessant tema? Klikk deg inn på denne bloggen.

Emneord: