Flere kvinnelige journalister blir trakassert

Under og etter revolusjonen har flere kvinnelige journalister opplevd seksuelle overgrep i Egypt. Det sammenfaller med økt registrering av overgrep mot kvinner i det egyptiske samfunnet.
Fredag, 10 mai, 2013 - 15:04

Toårsmarkeringen av revolusjonen som tvang Mubarak til å gå av og som brakte Morsi og Det muslimske brorskapet til makten, var preget av uro. Ifølge egyptiske kvinneorganisasjoner ble 25 kvinner utsatt for seksuell trakassering og overgrep i løpet av noen få dager i slutten av januar i år.

Bare noen måneder tidligere ble den franske TV-journalisten Sonia Didri angrepet og trakassert etter å ha rapportert fra demonstrasjonene på Tahrirplassen. Hun var den siste i en lang rekke kvinnelige journalister, som har opplevd overgrep og trakassering. En annen var CBSs Lara Logan, som ble kledd naken og utsatt for overgrep den dagen Mubarak gikk av. Hun er ikke i tvil om intensjonen bak overgrepene.

– Seksualisert vold er en måte å nekte kvinnelige journalister tilgang til de aktuelle historiene i Egypt. Det er ikke tilfeldig. Det er bevisst, sa hun til The Daily News etter at overfallet på Dridi ble kjent.

Trakasseringen økt

Til tross for lover mot seksuell trakassering er det få som anmelder. Derfor finnes det ingen offisielle tall over omfanget, men demonstranter og organisasjoner i Egypt sier trakasseringen har økt i omfang etter revolusjonens begynnelse.

Seksuell trakassering er ikke et nytt problem i Egypt.  I 2010 ga Egypt Center for Women’s Rights ut en rapport om seksuell trakassering som bekrefter at det er et stort problem i landet. Ifølge rapporten melder 83 prosent av egyptiske kvinner og 98 prosent av utenlandske kvinner at de har opplevd seksuell trakassering.

En tredel av de egyptiske kvinnene i undersøkelsen oppga at de opplevde å bli seksuelt trakassert daglig. De kvinnelige journalistene er dobbelt utsatt – både som journalister og kvinner.

Stadig flere kvinner opplever at de mister sin bevegelsesfrihet, ettersom seksuelle overgrep og vold mot kvinner undervurderes som problemer av det nye regimet. Under FNs konferanse om kvinners rettigheter gjorde Morsi-regimet det klart at de ikke ønsker å gi kvinner flere rettigheter. Det vil “rive samfunnet i filler”, sa de.

Det muslimske brorskapet la dessuten ut en liste på ti punkter mot FNs forslag om å bedre kvinners rettigheter, skriver Aftenposten.

Gir Brorskapet skylden

Begrunnelsen for økningen av tilfeller er det uenighet om. Journalist Nada Mohamed ble møtt med en svært upassende reaksjon fra Egypts informasjonsminister da hun stilte ham spørsmål om pressefriheten i landet. Den frittalende reporteren gir Det muslimske brorskapet skylda for at kvinner opplever å bli trakassert oftere enn før.

– Under Det muslimske brorskapets ledelse har kvinner blitt objekter, ikke noe mer, sier Nada Mohamed i et intervju med BBC.

Rena EffendiFotojournalisten Rena Effendi bor i Kairo. Foto: Privat– Kvinner er blitt mer bevisste

Fotojournalist Rena Effendi bor i Kairo. Hun tror ikke økningen nødvendigvis skyldes flere overgrep, men heller at kvinner er blitt mer bevisste.

– Jeg er ikke helt sikker på at ting har blitt verre etter revolusjonen, sier Effendi til Journalen. Hun har selv blitt utsatt for et voldtektsforsøk i Kairo.

– Seksuelle overgrep har alltid vært et problem i Egypt, men jeg tror det anmeldes mer enn før. Dessuten har kvinner blitt mer aktive i det politiske livet. Derfor går de oftere til Tahrirplassen og deltar i demonstrasjoner. Da øker trakasseringen der, mener hun.

Spekulasjoner og usikkerhet

Svært mange av overgrepene har skjedd i det samme området ved Tahrirplassen. Det har fått spekulasjonene til å gå om hvorvidt det er en organisert og bevisst trakassering.

Myndighetene gjør lite for å gripe inn. Da den egyptisk-amerikanske journalisten Mona Elthawy ble utsatt for overgrep like ved Tahrirplassen, var det fra egyptiske sikkerhetsstyrker. Hun ble også banket opp og anholdt i tolv timer på politistasjonen.

Aalam Wassef er leder for et initiativ av frivillige mot seksuell trakassering i Egypt. Han påstår i den nå nedlagte avisa Egypt Independent at det lenge har vært praksis i Egypt å betale noen for å trakassere og banke opp demonstranter. Det begrunner han blant annet med at flere av de samme går igjen blant dem som trakasserer, og at de bærer våpen.

I dokumentaren “Sex Mobs and Revolution” intervjuer Ramita Navai flere menn fra fattige nabolag i Kairo. Mennene forteller at de får betalt for å forstyrre demonstrasjonene, skape uro og trakassere demonstranter. De fikk tidligere betalt av Mubarak-regimet, men nekter i dokumentaren å fortelle hvem som betaler dem nå.

Benekter at det er organisert

Ashraf El-Mouafi, den egyptiske ambassadøren til Norge, benekter at myndighetene har noe med trakasseringen å gjøre.

Ashraf El-Mouafi Den egyptiske ambassadøren i Norge Ashraf El-Mouafi  

– Trakasseringen har skapt mye sinne i Egypt, også hos myndighetene. Vi ønsker ikke at slike ting skal skje. Men det er fortsatt en spent situasjon etter revolusjonen. Politiet tør ikke å gå inn på Tahrirplassen, og det er dessverre mange som utnytter det, sier han.

Myndighetene har fått kritikk for å gjøre lite for å forhindre overgrepene. De kritiseres ikke bare av menneskerettighets- og kvinneorganisasjoner, men også av presseorganisasjoner.

Reportere uten grenser (RSF) ba redaksjoner slutte å sende kvinnelige journalister til Egypt etter at franske Caroline Sinz ble utsatt for overgrep i tre kvarter før hun ble reddet ut. RSF trakk tilbake advarselen etter massiv kritikk fra kvinnelige journalister, som krevde retten til å gjøre jobben sin også i arabiske land.

Frivillige hjelper kvinner

Det finnes flere organisasjoner av frivillige som griper inn når kvinner utsettes for overgrep på Tahrirplassen. Men også privatpersoner deltar.

Egyptiske Soraya Bahgat var selv en av demonstrantene på Tahrirplassen. Hun fryktet overgrep da hun dro for å demonstrere. Derfor dro hun i gang borgerinitiativet Tahrir Square Bodyguard. Initiativet spredte seg via twitter og sosiale medier, og i dag er det ti mennesker som jobber på heltid med å organisere de såkalte livvaktene. Dersom en kvinne utsettes for overgrep, går de frivillige inn og drar henne ut av folkemengden. Deretter flytter de henne til et trygt sted.

Bahgat mener overfallet på Lara Logan var en vekker, ikke bare for det egyptiske folket, men også for de internasjonale mediene. De har fokusert på trakassering og overgrep mot kvinner på Tahrirplassen, og tvunget myndighetene og lokale medier til å reagere.

– Det at frivillige organiserer seg for å forhindre og stoppe overgrep viser hvor lite myndighetene har gjort. Men det egyptiske folket vil ikke la overgrepene skje, kvinner er en del av demokratiet , sier Bahgat til Journalen.

– Stillheten taler for seg

Brorskapet har knapt uttalt seg om saken, men i et BBC-intervju sier Dina Zakariya, nyhetsanker og prominent medlem i partiet, at kvinner ikke har noen grunn til å være reddere nå enn de var før.

– President Morsi støtter et initiativ fra kvinneorganisasjoner om å styrke kvinners rettigheter. Det viser at han vil høre på dem, sier Zakariya.

Selv om Soraya Bahgat er mer skeptisk enn Zakariya, tror også hun på en positiv utviklingen i Egypt.

– Kvinner er ikke så redde som før. Nå tør de å protestere og krever å bli hørt. Det har revolusjonen bidratt til, selv om kvinners rettigheter ikke er bedre på papiret, sier hun.