Regimets makt er svekket

Presidentvalget i Iran nærmer seg. Menneskerettighetsforkjemper Mahmood Amiry-Moghaddam tror ikke Vokterrådet legger opp til et fritt og rettferdig valg.
Fredag, 10 mai, 2013 - 15:42

Pressen er utsatt for en strengere kontroll enn ellers før presidentvalget i juni. Siden starten av 2013 har minst 19 journalister blitt arrestert. Målet for myndighetene er å kneble alle som kan skape opptøyer mot regimet i landet.

- Det som gjør valget spennende, er at maktkampen innad i regimet hausses opp. Et par uker før valget er regimet nødt til å gi litt åpning utad, for at valget faktisk skal se ut som et valg, forteller hjerneforsker og menneskerettighetsforkjemper Mahmood Amiry-Moghaddam.

Vil ikke vise alt

Journalen møtte førstesekretær ved den iranske ambassaden i Oslo, Mohammad Javad Hosseini. Han tror det vil bli et meget godt valg som samtidig vil ha en høy valgdeltakelse.

- Vi  håper at det ikke vil bli like store opptøyer i år som for fire år tilbake. Derfor må også pressen passe på landet sitt i en slik situasjon, forteller Javad Hosseini til Journalen.

- Et sitat av den åndelige lederen Ayatolla Ruholla Khomeini er verdt å tenke på. Vi kan ikke la alt bli vist i mediene, «tv er som et universitet, det opplyser folket», sa han. Derfor kan ikke temaer som er i strid med vårt religiøse og moralske syn, vises i mediene, forteller han videre.

Diplomatiske observasjoner

Norges ambassadør til Iran, Jens-Petter Kjemprud, følger valgkampen i iranske medier. Han sier iranerne han har snakket med, er utålmodige og vil skifte ut den sittende presidenten.

–  De fleste iranere ønsker seg en president som kan bedre forholdet til det internasjonale samfunnet, og iranske journalister og redaktører er veldig opptatt av å korrigere den negative fremstillingen av landet i vestlige medier, sier Kjemprud til Journalen.

Where is my voteIranere demonstrerte verden over i 2009. Illustrasjonsbilde: flickr.com/h de cValgfusk i 2009

I 2009 var det store opptøyer før presidentvalget der det sto mellom Mahmoud Ahmadinejad og Mir-Hossein Mousavi. Demonstrasjonene førte til at det iranske sikkerhetsdepartementet gikk hardt ut mot opprørere og spesielt journalister. Utenlandsk presse fikk ikke komme inn i landet, mens mange iranske journalister ble arrestert. Ahmadinejad vant med 62 prosent av stemmene, noe som skapte sterke reaksjoner. Mange mente det var et klart flertall som stemte på Mousavi.

Iranere må ikke miste håpet

- Jeg tror ikke den iranske befolkningen har mistet håpet siden sist. Men folk ønsker ikke å føle seg maktesløse lenger, for det er jo det diktaturer gjør med menneskene. Det er egentlig regimet som bestemmer over skjebnen deres, og ikke de selv, hevder menneskerettighetsforkjemper Amiry-Moghaddam.

Mohammad Javad Hosseini ved den iranske ambassaden i Oslo sier til Journalen at Mahmood Amiry-Moghaddam ikke har noen ekte kilder i Iran, og at han kun ønsker å skape et meget negativt bilde av landet. Det avviser Amiry-Moghaddam.

- Jeg har jo nesten daglig kontakt med folk som lever i Iran, så det jeg sier, er basert på det jeg stadig blir fortalt. Både når det gjelder det som har skjedd og skjer med journalister, og hva de kan publisere eller ikke. I Iran må alt som skal bli publisert, godkjennes av departementet for islamsk veiledning, svarer derimot Amiry-Moghaddam.

Må godkjennes av Vokterrådet

For å kunne stille til valget, må kandidatene ha øverste vokterrådsleder Ali Khameneis støtte, og han ønsker at en behersket konservativ skal etterfølge president Mahmoud Ahmadinejad.

- Så lenge den øverste lederen har makten, bestemmer han hvem som skal være president, hevder Mahmoud Amiry-Moghaddam.

Kandidatene må også godkjennes av Vokterrådet  De skal vurdere kvalifikasjonene til alle kandidater som stiller til valg for parlamentet, til presidentembetet og ekspertforsamlingen.

Den tidligere fredsprisvinneren Shirin Ebadi mener at det iranske folket har mindre håp enn før. Foto: Sara Ahili Taslimi Regimet og Vokterrådets svakhet

Den iranske juristen og menneskerettsforskjemperen Shirin Ebadi vant Nobels Fredspris i 2003. Under et seminar på Nobels Fredssenter i november 2012 fortalte hun at det iranske folket ikke har et like sterkt pågangsmot som før, og at de nå har mindre håp.

Siden valget i 2009 har henrettelser og arrestasjoner økt betraktelig i landet. Tilstanden er verre enn på 15 år. Ebadi begrunner økningen av arrestasjoner og kontrollen over befolkningen som et tegn på at regimet er svekket.

– Regimet i Iran har etter opptøyene i 2009 forstått at folket kan gjøre mer enn makthaverne forutså, og at regimet ikke har den samme makten og kontrollen over folket som før. Det er et tegn på svakhet hos regimet og Vokterrådet. De er redde for hva som kan skje under valget i år, fortalte Shirin Ebadi.