Strømmer til journalistutdanningene

Men allerede som studenter møter journalistene sensur.
Fredag, 10 mai, 2013 - 15:05

Tidligere mangeårig journalistlærer ved Universitetet i Kairo, Dr. Ibrahim Saleh, har som lærer opplevd trakassering, arrestasjoner og politivold. Skoleledelsen, andre ansatte og myndighetene  likte ikke undervisningen om kritisk og gravende journalistikk. Fagene og temaene Saleh underviste i førte til mange advarsler og trusler. Nå jobber han i Sør-Afrika, men håper å vende tilbake til sitt fødested.

- Studenter får ikke den undervisningen de trenger og lærere får ikke undervist i sine fagfelt. Det er stort sett bare myke nyheter og featurejournalistikk elevene lærer om, sier Saleh.

Han forklarer at det er på den måten lærere og skoleledelsen kan være sikre på at de ikke blir utsatt for overgrep. Dette har skapt misnøye og skuffelse blant studentene. De får ikke muligheten til å jobbe med kritisk journalistikk mot myndighetene, og heller ikke arbeide med hete temaer som revolusjonen i Egypt.

Statskontroll på utdanningene

Saleh reiste fra Egypt samme året som revolusjonen brøt ut. I hans tid som journalistlærer i Egypt opplevde han at selv om studentene hadde gode ideer fikk de ikke jobbet med dem.

Han forteller at hans elever hadde kreative ideer og gode vinklinger på nyhetssaker om revolusjonen, men de fikk aldri skrevet dem. Innblanding fra skolens ledelse, og i noen tilfeller også myndighetene, førte til at flere lot være å skrive kritisk journalistikk. For fotostudentene var det betydelig verre, forteller Saleh videre.

- De bildene fotojournalistene tok ble enten stoppet ved statskontroll eller av redaktører som fryktet for sitt liv hvis de publiserte dem. Det har ført til mange saker uten bilde, sier Saleh.

Vil bryte tabuer

Saleh forklarer at politivold mot sivile, framveksten av islamister og angrep mot sekulære bevegelser har resultert i kontinuerlig kaos og sammenbrudd av offentlige tjenester. I tillegg er det økende kriminalitet og blodige opptøyer i Egypt.

Han mener regimeskiftet har gjort det litt bedre, men at det fortsatt er mye arbeid igjen.

- Under det forrige regimet til Mubarak var det tabu å snakke om en ny, fremtidig president. I dag er det litt annerledes. Tabuer forandrer seg med tiden og avhenger av den politiske situasjonen, sier Saleh.

Han forteller at dagens tabuer dreier seg om kritikk rettet mot religion og politikken som føres i landet, men at de utfordres stadig vekk. Han beskriver det som skyv-og-dra-teknikk der folk  hele tiden tester hvor grensen går.

Økning av antall studenter

Historien til Egypt har vært preget av regimer som har prøvd å tvinge befolkningen til taushet. I lang tid har folk følt at deres stemme ikke ble hørt, men nå engasjerer de seg som aldri før. Spesielt mener Saleh at interessen rundt journalistutdanningen har økt.

- Det er veldig vanskelig å gi et konkret tall, men jeg hadde mellom 500 og 2000 elever per semester i hvert fag. Det er veldig mange. Selvfølgelig varierer dette fra universitetet til universitet og fra fag til fag, men antallet studenter har økt, sier Saleh.

Han mener at det lave prisnivået  på utdanningen også har vært viktig. Saleh forteller at i Universitetet i Kairo opererer de med utdanningsavgift på omtrent 1000 euro. Det er lite selv for egyptere, forsikrer Saleh. I tillegg har UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, i samarbeid med Universitetet i Kairo lansert et prosjekt som skal styrke journalistutdanningen i Egypt.

Mer tiltro til mediene

- Før pleide folk å tro journalistikk var PR, fordi myndighetene og mediene drev med politisk propaganda gjennom mediene. Folk har forandret seg, og journalistikken har forandret seg,  mener Saleh.

Under revolusjonen mot Mubaraks regime ble internett forsøkt stengt, men likevel sendte folk talemeldinger, beskjeder og bilder til blant annet Al-Jazeera som kunne rapportere videre om det som skjedde i Egypt. Saleh mener det viser at folk ikke ville gi opp, og at viljen til forandring var stor.

- Folk tar utfordringen og har et større fokus på hva som skjer i verden. De har fått en følelse av at ting kan forandres, og det er positivt, sier Saleh.

Til tross for at det kun er eliten som har tilgang til internett og sosiale medier, er folk flest opptatt av det. Personer som ikke har internett får vite av andre hva som står på nettet og hva som skjer på sosiale medier. Tall viser at kun  ti prosent av Egypts befolkning på over 80 millioner mennesker har tilgang til internett og sosiale medier.

 

”They try to aim for innovative creative ideas, to break any type of iron cage wall.” - Dr. Ibrahim Saleh