Europas siste diktatur

Siden 1991 har Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko blitt ansett som en diktator.
Fredag, 16 mai, 2014 - 12:03

Lukasjenkos restriksjoner på religions- og ytringsfrihet er fremdeles tilstede - tross vestlig press og kritikk på presidentens autoritære styreform. Siden 1991 har Hviterussland av vesten blitt ansett som «Europas siste diktatur».

Etter gjentatte okkupasjoner av landområdet og forsøk på å russifisere det hviterussiske folk, ble Hviterussland endelig en uavhengig stat i 1991. Men allerede i 1999 undertegnet Hviterussland og Russland en avtale om en to-stats union for å fremme økt økonomisk og politisk integrasjon. To-stats-unionen er ikke blitt virkelighet, og etter at Putin fikk makten i Russland, kjølnet forholdet mellom landene.

Hviterusslands brutto nasjonalprodukt har økt kontinuerlig siden 2002, men som resten av Europa, ble landet hardt rammet av finanskrisen i 2008. I motsetning til BNP har pressefrihet minsket, og Hviterusslands autoritære styreform er ansett som et av verdens mest korrupte regimer. Siden 1994 har 7 journalister blitt drept, og opposisjonelle politikere har blitt fengslet.

Se historien om Hviterussland oppsummert på fire minutter: