– Mediene splitter folket

Eksperter mener USA politiserte medier fører til en mer splittet befolkning
Fredag, 9 mai, 2014 - 14:27

Under halvparten av amerikanerne stoler på massemediene. Det kommer frem i ulike spørreundersøkelser som er utført gjennom mange år. Undersøkelsene viser også at det er de republikanske velgerne som har lavest tiltro til mediene. En vanlig oppfatning blant amerikanerne er at mange medier er partiske og partipolitisk fargede.

Medier med meninger

Rodney Benson er professor i sosiologi ved New York University. I en artikkel i Le Monde Diplomatique etterlyser han anstendighet i den offentlige debatten.

– De politisk interesserte får daglig pleiet sitt verdenssyn i partiske kanaler som konservative Fox News og ventrevidde MSNBC. Det går på bekostning av en sivilisert offentlig debatt, mener han.Rodney BensonProfessor i Sosiologi, Rodney Benson, mener amerikanere bevisst søker fargede nyheter. Foto: New York University

At amerikanske medier fronter forskjellige politisk syn er ikke noe nytt i USA. Fra begynnelsen av 1800-tallet og godt inn på 1900-tallet dominerte de offentligheten. På midten av 1900-tallet ble de presset ut av større, nasjonale tv-kanaler (ABC,CBS og NBC) som anla en mer nøytral og objektiv tone.

På 1980-tallet kom kabel-tv og en rekke nye kanaler ga amerikanerne et nærmest grenseløst utvalg av programmer.

Professor Rodney Benson mener at de fleste amerikanerne nå velger underholdningsprogrammer.

– De få gjenværende nyhetsjunkiene er som regel politisk engasjerte som ofte vil ha en ideologisk vinkling på nyhetene, sier han.

Flere slipper til

Helene Megaard er Nord-Amerikaviter og spesialist på konservative amerikanske medier. Hun er enig i at de partiske mediene gir amerikanere gode muligheter til å få egne politisk syn bekreftet.

– Det er klart at folk flest ikke ønsker for mye motstand. Skal man for eksempel se på tv vil de fleste foretrekke å slappe av, fremfor å bli utfordret for mye, mener hun.Helene MegaardNord-Amerikaviter Helene Megaard mener de partiske mediene bidrar til å polarisere den amerikanske debatten. Foto: Nicoline Bjerge Schie

Megaard tror at det mediene skriver fører til en mer splitted befolkning.

– Debatten er helt klart mer polarisert nå enn tidligere. Flere faktorer spiller inn, men tv-kanaler som Fox News og MSNBC har mye av skylden, sier Nord-Amerikaviteren.

Likevel advarer hun mot å tillegge disse mediene for stor påvirkningskraft.

– Det finnes en rekke andre medier som rapporterter på en mer nøytral måte. Dessuten er vel Fox News sin eneste funksjon egentlig bare å irritere det demokratiske partiet, sier hun.

At mange amerikanske medier flagger politisk standpunkt gjør at flere får delta i den offentlige debatten. Ytringer som kanskje ikke ville ha kommet gjennom i de mer nøytrale mediene slipper ifølge Megaard lettere gjennom hos de mer politiserte mediene.

– Spesielt hos Fox News er det vanlig at mer ytterliggående stemmer slipper til. Det pisker nok opp stemningen blant deler av befolkningen, sier hun.

– Fox-fans ikke dummere

Helene Megaard mener at mye av bakgrunnen for det politiserte medielandskapet ligger i det amerikanske topartisystemet. I motsetning til mange europeiske stater fører den amerikanske valgordningen til at kun de største partiene blir representert i Kongressen.

Det er dessuten relativt få mennesker som befinner seg i det politiske sentrum.

– Den politiske debatten er mye mer polarisert enn før, og folk vet som regel om de ligger nærmere republikanerne eller demokratene. Det er nok mye av grunnen til hvorfor det har vokst frem så mange medier med uttalte politiske meninger, sier hun.

Megaard trekker frem de store nyhetskonsernenes oppkjøp av mindre aviser og mediehus som én viktig faktor til politisering av mediene.

– Etter at avisen The Wall Street Journal ble kjøpt opp av det konservative konsernet News Corp har vinklingene og overskriftene i avisen blitt klart mer høyrevridde, forteller hun.

Megaard advarer imidlertid mot å tro at de som ser på partiske kanaler som MSNBC og Fox News er dummere enn andre.

– De ikke mindre utdannet enn andre. Det er en myte at amerikanere bare sitter og ukritisk tar imot alt som ruller over tv-skjermene, sier hun.