Sikkerhetspolitiet anklages for drap på uskyldige

Rapid Action Batallion (RAB) var opprinnelig ment til å være et militært sikkerhetspoliti som skulle bekjempe terroren og kriminaliteten i Bangladesh. Likevel har de blitt kritisert for å ha drept 732 uskyldige personer så langt.
Tirsdag, 20 mai, 2014 - 11:16

Den paramilitære organisasjonen Rapid Action Battalion ble opprettet i mars 2004, på initiativ av den daværende regjeringen The Bangladesh Nationalist Party (BNP).

På sine nettsider skriver RAB at de jobber for å avskaffe kriminalitet i Bangladesh. På grunn av uro og vold i landet ønsket regjeringen å nedsette en egen militær instans som skulle pågripe kriminelle. RAB ble derfor dannet, og de har vært aktive siden 2004.

Helt siden oppstarten har imidlertid RAB blitt kritisert for å ha drept uskyldige mennesker, også journalister.

Ifølge den bangladeshiske menneskerettighetsorganisasjonen Odhikar har 732 personer blitt drept av RAB (PDF) siden oppstarten i 2004 og fram til mars 2011.

Drept i RABs varetekt

I pressemeldinger har RAB forklart at disse ofrene døde i såkalt kryssild, og fordi de dessverre oppholdt seg i nærheten mens RAB kjempet krigen mot terrorisme, som de skriver på sine nettsider.

Undersøkelser Human Rights Watch har gjort de siste årene, har likevel avdekket at mange av de som døde, ble drept mens de var i RABs varetekt. Flere av likene fra de som døde i RABs varetekt, bar tydelig preg av å ha blitt torturert og mishandlet.

– I et menneskerettighetsperspektiv er tortur helt uakseptabelt. Det finnes ingen hensyn som kan legitimere den formen for vold og straff mot et annet menneske, sier Henriette Sinding Aasen, professor i juss ved Universitetet i Bergen.

En mulig nedleggelse

Det har vært vanskelig å få innsyn i RABs aktiviteter. Regjeringen har lenge nektet enhver form for granskning eller overvåking.

I flere sammenhenger blir RAB kalt for en dødsskvadron, men på grunn av strengt hemmelighold er det vanskelig å bekrefte om dette stemmer.

I de senere årene har derfor nedleggelsen av RAB vært et mye omtalt tema.

Til og med lederen for BNP, Khaleda Zia, som gikk i bresjen for å opprette RAB for ti år siden, uttaler nå at RAB stadig taper makt og styrke, og at en nedleggelse ikke er umulig.

Brev til statsministeren

Etter at syv personer, deriblant politiske aksjonister og en advokat, ble drept og dumpet i elven ved Narayangunj-distriktet 2. mai i år, har regjeringen reagert raskt og tatt avstand til disse handlingene.

Innenriksminister Asaduzzaman Khan uttalte kort tid senere at statsminister Sheikh Hasina hadde beordret politiet til å finne de ansvarlige for handlingene, og straffe dem, uavhengige av posisjonene deres. Tre RAB-medlemmer ble senere arrestert og stilt for retten.

– Dette markerer forhåpentligvis et skifte fra den tiden RAB-medlemmer var straffrie, skrev Asias leder for Human Rights Watch, Brad Adams, i et åpent brev til Bangladesh’ statsminister Sheikh Hasina i forrige uke.

I brevet oppfordret han regjeringen til å nedsette et eget, eksternt kontrollorgan for å kartlegge om RAB har bedrevet ulovlige handlinger mot mennesker.

– Dette er en god mulighet for Bangladesh til å levere sitt årelange løfte om nulltoleranse for brudd på menneskerettigheter av sikkerhetsstyrker, skrev Adams i brevet.