Vold mot kristne øker

Vold mot kristne egyptere har økt betydelig etter revolusjonen i 2011, sier menneskerettighetsrådgiver. Lite tyder på at det blir færre angrep på kristne etter presidentvalget.
Fredag, 16 mai, 2014 - 14:35

Verken presidentkandidat el-Sisi, det egyptiske militæret eller politiet kan forsikre de koptiske kristne i Egypt at det ikke vil bli begått voldelige handlinger mot dem, melder CBN.News. 

Spenningen mellom den kristne minoriteten og den muslimske majoriteten har økt i Egypt siden revolusjonen i 2011. Spesielt økte spenningen etter at overhodet for den koptiske kirken, pave Tawadros II, i juni ga sin offentlige støtte til militærkuppet.

Omlag ti prosent av befolkningen i Egypt tilhører den koptisk kristne kirken. Det utgjør 8-9 millioner egyptere. Den koptisk ortodokse kirke har røtter tilbake til det første århundre etter Kristus. Fra 1990-årene var kirken den største kristne minoritetskirken i den islamske verden.

lisa.jpgØkt vold mot kristne

Lisa Winther er menneskerettighetsrådgiver i Stefanusalliansen, og forteller at kopterne lenge har vært utsatt for diskriminering. Vold mot kristne har økt betydelig i etterkant av revolusjonen, ifølge en landanalyse fra 2012.

Det har vært mange angrep mot kirker og bygninger eid av kristne. El-Sisi har lovet kompensasjon for ødeleggelsene, men få har fått det. Ifølge Winther er den største utfordringen at det er vanskelig å få tillatelse for å bygge og reparere kirker.

– I tillegg kan ryktespredning føre til at en mobb angriper kirkebygg og andre bygg som kristne eier, og på den måten straffer de kristne innbyggerne i landsbyen kollektivt. Kristne er særlig utsatt for vold. Andre religiøse minoriteter, for eksempel bahaier, er frem til nå ikke blitt rammet i like stor grad, forteller Winther.

– En annen utfordring er at de som tilhører religiøse minoriteter, ikke får høye stillinger og opplever generell diskriminering på ulike måter i samfunnet.

Påvirket av islamistiske medier

Wael Philip Gallab er stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Gallab er selv koptisk kristen.

– Koptere blir behandlet ganske dårlig i islamistiske og islam-påvirkede medier. Situasjonen er bedre i andre medier, hvor man kan finne stemmer som forsvarer rettighetene til kopterne og kjemper for likestilling. Men det kan også variere fra gang til gang, og fra medium til medium, sier Gallab.

– Befolkningen er påvirket av islamistiske medier, så jeg tror ikke el-Sisi kan eller vil provosere opinionen ved å bedre kopternes situasjon eller gi dem flere rettigheter, forteller Gallab.

Tilbakegang etter el-Sisi-periode

Winther er usikker på hvordan koptere opplever at mediene omtaler dem.

– Da Morsi ble avsatt, opplevde mange kristne at situasjonen ble omtalt annerledes i vestlige medier enn hvordan de selv oppfattet den. Kopterne mente at det beste som kunne skje, var at Morsi ble fjernet, men de ble frustrerte over at hendelsen ble omtalt om et udemokratisk kupp i vestlige medier, sier Winther.

Hun sier mange kristne i Egypt så på el-Sisi som en befrier.

– Men det har vært en stor tilbakegang i pressefrihet, menneskerettigheter og rettssikkerhet etter at han kom til makten.

Den nye grunnloven som kom i januar, har ifølge Winther gjort situasjonen litt bedre for kopterne.

– Grunnloven beskytter fortsatt kristne i noen grad, men bare deler av trosfriheten og kun tre religiøse grupper: muslimer, kristne og jøder, sier Winther.

Gjerningsmenn sjelden straffet

I løpet av 2011 ble nesten hundre koptere drept i over 40 voldelige angrep. Kopternes kirker og eiendom, butikker, hus og jord har blitt angrepet og vandalisert. Få av gjerningsmennene har blitt straffet.

Av og til blir gjerningsmennene anholdt, men de blir sjelden tiltalt og dømt, ifølge Stefanusalliansen.

I de senere år har egyptiske myndigheter arrangert forsoningsmøter mellom muslimer og kristne etter voldelige episoder, men mange ganger har det blitt gjort på bekostning av ofrenes rettigheter. De må noen ganger trekke tilbake sine klager, og slike forsoningsmøter har sjelden forhindret nye angrep.