Pakistan

Den digitale ytringsfriheten er i fare

Snart kan pakistanere bli nødt til å spørre mottakeren om lov før de sender en e-post. Det nye lovforslaget kan begrense presse- og internettfriheten.
Fredag, 8 mai, 2015 - 14:54

I slutten av april godkjente utvalget for informasjon og teknologi i den pakistanske nasjonalforsamlingen et lovforslag som strammer inn de digitale rettighetene i landet. Lovforslaget kalles “Cyber Bill”, som er en forkortning av “Prevention of Electronic Crimes Act, 2015”. Forslaget har som formål å forhindre nettkriminalitet og netterrorisme.

– Dette er et lovforslag som vil stoppe allmennheten fra å kritisere den sittende regjeringen, politikere, og andre som er involvert i styringen av landet, sier Khalid Muhammad, forfatter og frilansjournalist.

Opposisjonen har lovet å prøve å få endret lovforslaget.

Forslaget vekker enorm debatt

Mange har stilt seg kritiske til innholdet i denne loven fordi den kan begrense ytringsfriheten, pressefriheten og internettfriheten i Pakistan. Mange har protestert på forslaget.

– Nesten daglig omtaler de store mediene reaksjonene mot lovforslaget, sier Yelmaz Mujtaba, som jobber i den uavhengige organisasjonen Bolo Bhi.

Rekasjonene har vært sterke på sosiale medier.

– Det sivile samfunnet har vært veldig aktive på sosiale medier og har arrangerat konferanser og demontrasjoner mot lovforslaget, sier Muhammad.

Internasjonale menneskerettsorganisasjoner, inkludert Human Rights Watch, har oppfordret det pakistanske parlamentet til å avvise lovforslaget, skriver The Express Tribune.

De mener lovforslaget strider mot ytringsfriheten og personvernet.

Kan begrense sivile rettigheter

Lovforslaget kritiseres blant annet for å ha en rekke vage begreper som kan lamme diskusjoner i mediene og på sosiale medier.

Journalist og kjent blogger (med over 140 000 følgere på twitter), Kamal Faridi, mener at definisjonene i noen klausuler er svake.

– Kun med et kjap overblikk på klausulerne kan man se at det er lite gjennomtenkt. Det vage språket etterlater mye til tolkning, og de kriminaliserer alle slags aktiviteter som ikke engang faller innenfor formålet til dette lovforslaget, sier Faridi.

Farooq Baloch er journalist i The Express Tribune i Pakistan, og han sier at dette er en veldig streng lov, som ikke kan bli vedtatt i sin nåvarande form.

– For eksempel vil man trenge tillatelse fra adressaten før man sender en e-post, og du kan heller ikke distribuere bilder av mennesker hvis ikke alle personer på bildet har godkjent det først. Disse tingene kan bli misbrukt, og kommer til å ødelegge mulighetene for bloggere og fri journalistikk som går via sosiale medier, sier Farooq Baloch.

– Det er farlig for landets utvikling, fordi sosiale medier spiller en svært viktig rolle i å forme landets fremtid, ved å starte viktige debatter og  kritsere urettferdighet og religiøs ekstremisme, sier Baloch

KamalKamal Faridi er journalist og kjent blogger. Foto: PrivatGir myndighetene stor sensurmakt

Forslaget vil tillate sensur av innhold på nettet, noe som vil begrense tilgangen på viktig informasjon.

– Formuleringene i §34 innebærer at all kritikk av Pakistan eller Pakistans allierte kan bli sensurert eller fjernet fra Internett. Dette kan potensielt føre til at ting som er beskyttet av ytringsfriheten, kan bli ansett som forbrytelser, sier Yelmaz Mujtaba.

Hvis dette lovforslaget vedtas, gir §34 myndighetene en stor sensurmakt, noe som vil true den kritiske journalistikken.

– Dette kommer å påvirke meg som journalist, da den forbyr politisk kritikk, sier Baloch.

Overvåkning kan lede til selvsensur

Forslaget tillater overvåkning av privat informasjon på internett.

– Lovforslaget gir også statlige myndigheter tillgang til privatpersoners internettbruk, uten noen form for rettsprosess, sier Kamal Faridi.

Dette kan bli problematisk når det gjelder menneskers rett til privatliv.

– All informasjon som blir sendt over internett, uansett om det er offentlig eller privat,  kan da overvåkes. Lovforslaget krever at alle internettleverantører skal beholde alle brukerdata i ett år, noe som også er problematisk hva gjelder menneskers rett til privatliv,  mener Yelmaz Mujtaba.

Lovforslaget kan lede til selvsensur i mediene, og dermed undertrykke pressefriheten og ytringsfriheten i Pakistan.

– Folk vi være mer forsiktige med hva de skriver, og hva de publiserer av frykt for å bli dømt. Derfor kommer lovforslaget til å undertrykke pressefriheten i Pakistan, sier Farooq Baloch.

Også stemmene i sivilsamfunnet kommer til å dempes hvis loven blir vedtatt.

– Internett har vært en noe tryggere plattform for å skape bevissthet hos folk, men det vil ikke lenger være tilfellet. Lovforslaget vil begrense alles mening, sier han.

Farooq BalochFarooq Baloch er journalist i The Express Tribune, Pakistan Behov for lov om nett-kriminalitet

Nettkriminalitet er et stadig tilbakevendende problem i Pakistan. Landet har sterkt behov for en oppdatert lov om nettkriminalitet. For bare noen måneder siden ble to personer fra FBI sin prioritetsliste over nettkriminelle arrestert i Pakistan.

– Fraværet av en lov om nettkriminalitet har gjort det vanskelig å straffeforfølge mennesker som begår lovbrudd på internett, som for eksempel hacking og identitetstyveri, sier Baloch.

Terrororganisasjoner har brukt internett for å få flere tilhengere

– Kjente terroristorganisasjoner har sider på Facebook og Twitter, og de bruker internett for å spre budskapene sine til villige deltakere, sier Muhammad.

Eksisterende lover tar ikke hensyn til hvordan kommunikasjonen har endret seg gjennom internett den siste tiden, sier Mujtaba.

– Det er et legitimt behov for en slik lov, men jeg, sammen med store deler av IT-bransjen og det sivile samfunnet, tror at dette lovforslaget går mye lenger enn behov, sier Mujtaba.

– Det finnes et behov for en lov om nettkriminalitet, men ikke denne. Nettkriminalitet i Pakistan preges hovedsakelig av identitetstyveri økonomiske lovbrudd, og terrorisme. Men ikke noen av disse er nevnt i  lovforslaget, sier Khalid Muhammad.

Frykter loven vil undertrykke ytringsfriheten

Trakassering via sosiale medier har også vært et stort problem i Pakistan.

– Regjeringen har mottatt flere klager fra kvinner som blitt trakasserte på internett, men de har ikke vært i stand til å gjøre noe, da det ikke finnes noen lover som omhandler slike problemer, sier Baloch.

Lovforslaget kom etter 16. desember i fjor, da over 140 uskyldige døde i et terrorangrep mot Army Public School i Peshawar.

– Regjeringen og det militære ønsker å sørge for at terrorister ikke slipper unna straff hvis de bruker internett som plattform, sier Falooq Baloch

Baloch sier at han synes formålet med lovforslaget er godt, men problemet ligger i forslagets innhold.

– Problemet med dette lovforslaget er ikke hensikten, men innholdet. Noen klausuler i den vil undertrykke personlig ytringsfrihet og pressefriheten. Disse klausulene vil true vanlige borgere i Pakistan, sier Baloch.

KhalidKhalid Muhammad er forfatter av boken Agency Rules, og frilansjournalist.Foto: Dead Drop BookStor sjanse for at loven blir vedtatt

Da den sittende regjeringen har majoritet i parlamentet, er sjansen stor for at loven blir vedtatt.

– Personlig håper jeg at regjeringen setter ned med en gruppe fra det sivile samfunnet, den teknologiske industrien, og juridiske grupper slik at de finner en løsning på denne vranglåsen. Om denne loven blir vedtatt i sin nåværende form, er det slutten på den demokratiske diskusjonen i Pakistan, sier Muhammad.

– Tror du at lovforslaget kan ha en avgjørende rolle i formingen av Pakistans fremtid?

– Nei, jeg tror at den kan ødelegge Pakistan for alltid.

Journalen har kontaktet den pakistanske ambassaden i Norge for å få deres kommentar til kritikken mot lovforslaget. De sier imidlertid at de ikke kommenterer slike saker.