Gammel lov hindrer fri presse

Pressefriheten i Sierra Leone hindres av en gammel lov om ærekrenkelse. Flere journalister har blitt arrestert for å kritisere myndighetene.
Tirsdag, 12 mai, 2015 - 08:29

– Regjeringen har rost seg selv ved å si at den har et rent rulleblad når det gjelder menneskerettigheter. Men det synes ikke å være tilfelle lenger, forklarer Kelvin Lewis, president i Sierra Leones presseforbund, til Reuters.

Arrestert etter presidentkritikk

Den 21. oktober 2013 ble Jonathan Leigh, redaktøren for tidsskriftet Independent Observer Newspaper, og hans journalistkollega Bay Bay Sesay arrestert, skriver Reuters videre. Bakgrunnen for arrestasjonen var en klage fra presidenten, etter at de skulle ha sammenlignet ham med en rotte.

Lederen for Justisdepartementet i Sierra Leone, Ibrahim Koroma, sa at Leigh hadde brutt loven om ordensforstyrrelse ved å begå ærekrenkelse.

Da slo Amnesty International alarm.

– Myndighetene må respektere retten til ytringsfrihet. Legitim kritikk av offentlige tjenestemenn bør aldri være grunnlag for å begrense ytringsfriheten, sa Amnestys representant i Sierra Leone, Lisa Sherman-Nikolaus.

Journalistene erklærte seg til slutt skyldige i anklagene, og 14. mars i fjor ble de løslatt mot kausjon.

Omstridt lov

Loven om ordensforstyrrelse trådte i kraft i 1965, og den kriminaliserer blant annet opprørsk og æreskrenkende adferd i offentligheten.

Lisa Sherman-Nikolaus sier til Amnesty at loven er gammeldags og burde avskaffes fordi den ikke samsvarer med de internasjonale menneskerettighetene.

Gerald Folkvord er politisk rådgiver i Amnesty International. Han forteller at selv om det har skjedd mye positivt de siste årene i Sierra Leone, ser de også et økt press mot pressen og journalister.

– Vi har sett at myndighetene, og ikke minst presidenten og hans team, bruker straffelovsbestemmelsen om ærekrenkelser til å saksøke journalister og legge press på dem, sier Folkvord til Journalen.

– Journalister blir sjelden dømt i slike saker, ofte fordi de inngår forlik eller tilstår, forklarer Folkvord.

Menneskerettskommisjonen i Sierra Leone og ulike sivilsamfunnsgrupper har presset på for å oppheve kriminaliseringen av ærekrenkelser, men de har ikke lyktes i få loven avskaffet.

Arrestert for ærekrenkelse

11. februar 2014 ble journalist Theophilus Gbenda arrestert for ærekrenkelse, skriver The Salone Monitor.

Gbenda produserte et radioprogram hvor en gjests kommentar gjorde visepresidenten Samuel Sam-Sumana irritert. Presidenten for International Federation of Journalists, Jim Boumelha, uttalte at Gbenda måtte bli løslatt umiddelbart.

– De vilkårlige anklagene mot ham har ikke noe grunnlag, sier Boumelha.

Kelvin Lewis sier at han synes det er mistenksomt at visepresidenten er sjef over politirådet i Sierra Leone.

– Vi er bekymret for at dette kan være starten på flere liknende tilfeller, sier Lewis.

I oktober 2013 ble nemlig en ny offentlighetslov vedtatt, en lov som gir journalister rett til innsyn og tilgang på offentlig informasjon. Den legger samtidig press på myndighetene når det kommer til å gjøre registre offentlig tilgjengelige.

Forsettlig hindring av lovens retningslinjer er ifølge loven straffbart.