Regjeringen kontrollerer sosiale medier

Sierra Leones regjering innrømmer at de overvåker sosiale medier, journalistene i landet kaller det undertrykking.
Tirsdag, 12 mai, 2015 - 08:29

– Kontrollene er ment for å undertrykke meninger, de er ikke i folkets interesse, sier Umaru Fofana, BBCs korrespondent i Sierra Leone.

Han sikter til myndighetenes overvåking og kontroller av aktiviteten på sosiale medier i landet. Særlig Facebook og WhatsApp er populære arenaer for diskusjoner blant folk i Sierra Leone.

– Ytterligere kontroller vil sende sjokkbølger gjennom landet. Dette kommer til å temme folk, så de ikke sier meningene sine, og ikke tør å fortelle sannheten om ting, fortsetter han.

Fofana sier at enkelte er blitt arrestert for det de har publisert på sosiale medier, og han mener at arrestasjonene ville vært langt flere dersom myndighetene hadde fått tillatelse til det.

– Skal sikre sannheten på Internett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kommunikasjonssjef i Sierra Leones regjering, Jarrah Kawusu-Konte, forsvarer kontrollene og mener at det er viktig å sørge for at politikere og privatpersoner ikke angripes uten at de har noen form for beskyttelse.

– Det er mange usannheter på Internett, og myndighetene ønsker derfor å sikre at alt er sant på de sosiale mediene, sier Kawusu-Konte.

Han innrømmer at myndighetene holder øye med det som skjer.

– Mange har begynt å bruke sosiale medier, og dette kan også være ødeleggende for pressefriheten i Sierra Leone. Det eneste jeg kan si er at myndighetene ikke bare ser på det som skjer på sosiale medier, de er ikke enige i alt som skjer, og de må foreta en skikkelig håndtering av hva folk sier. Målet er at alt på Internett skal være sant, sier Kawusu-Konte.

– Lange tradisjoner

BBCs Fofana er kritisk til kontrollene av sosiale medier. Han mener at de først og fremst tar sikte på å forme det folk sier på Internett, slik at det samsvarer med det myndighetene ønsker at folk skal mene.

Umaru FofanaBBC-journalisten Umaru Fofana er mener at myndighetene forsøker å undertrykke folks meninger på sosiale medier. Foto: Privat. – Myndighetene har lange tradisjoner for å prøve å styre ulike aspekter ved pressefriheten. Derfor er jeg ikke spesielt forbauset over at moderne tider fører til moderne kontroll, sier han.

Likevel er Fofana urolig for hvilke utfordringer sosiale medier kan stå overfor.

– Dette er de eneste relativt frie mediene befolkningen i Sierra Leone har hatt på lang tid. Tradisjonelle medier har vært under kontroll i flere tiår allerede, og regimekritiske meninger er dermed ikke er så vanlige som på Internett, sier Fofana.

– En giftig sopp

Kommunikasjonssjef Kawusu-Konte trekker frem ebola-epidemien som eksempel på hvordan myndighetene har opplevd kontrollen som vanskelig.

– Noen har vært uansvarlige i måten de har brukt sosiale medier. De har for eksempel ikke kryssjekket informasjon om ebola før de la det ut. Det har vært som en giftig sopp i landet. Så vi har en del utfordringer, men generelt vil jeg si at sosiale medier har kommet for å bli, sier han.

PCWorld skriver at flere har kritisert myndighetene i Sierra Leone for å bruke ebola som en unnskyldning for å innskrenke pressefriheten.

Fofana er ikke i tvil om at myndighetene vil gjøre det de kan for å begrense den, også når det gjelder Internett.

Voksende engasjement i befolkningen

Kawusu-Konte mener at landets pressefrihet er bedre enn noen sinne, selv om sosiale medier er en utfordring for kontrollen av hva folk sier om myndighetene.

Samtidig er Internett noe kun et fåtall av landets innbyggere har i dag, og derfor er ikke sosiale medier spesielt utbredt foreløpig:

– Bare én tredjedel av befolkningen kan lese. Få har råd til smarttelefoner, men de som kan snakker om mange temaer på Internett. De krever ting og de sender hverandre bilder. Det har vært utfordrende for myndighetene at det de gjør kan tas opp på Facebook, sier Fofana.

Anklages for tomme valgløfter

I 1965 ble en omstridt lov mot ærekrenkelser vedtatt. Den åpner for at journalister og andre personer kan arresteres dersom de tas for å ha publisert noe myndighetene ikke liker.

– Flere opposisjonelle har gått til valg med løfte om å fjerne loven, men så langt har det ikke skjedd. Den nåværende presidenten, Ernest Bai Koroma, er en av dem, forteller Fofana.

Koroma vant valget i 2007, men i løpet av de åtte årene han har sittet med makten, har han ifølge Fofana ikke gjort noen forsøk på å endre den delen av lovverket.

Fofana mener derfor at mediene må være seg sitt ansvar bevisst, og utfordre lovgivningen som bremser landets utvikling.

– Vi har de rikeste mineralressursene i verden; vi har diamanter, jernmalm og andre mineraler. Dessverre er vi blant de fattigste økonomiene i verden. Inntil mediene står opp og gjør hva de bør gjøre, kommer dette landet til å forbli i fattigdommen, sier Fofana.