Sierra Leone

Uenige om pressereguleringen

Journalister i Sierra Leone strides om landets presseregulering er et kontrollorgan for myndighetene eller et fremskritt for pressefriheten.
Onsdag, 20 mai, 2015 - 13:53

Pressen i Sierra Leone reguleres av The Independent Media Commission, som har som mål å fremme en fri og mangfoldig presse i landet.

– På denne måten blir det mer selvjustis, noe jeg tror er viktig på lang sikt. Det gjør pressen mer uavhengig enn den var tidligere, sier Alie Sonta Kamara, journalist i The Standard Times.

– Antallet private mediehus gjør nemlig at det er lite selvsensur blant landets journalister, sier Sonta Kamara.

I Sierra Leone er 90 prosent av mediehusene eid av private investorer. Staten driver kun ett mediehus, Sierra Leone Broadcasting Corporation.

Umaru_Fofana.jpgSkremt over utviklingen

Umaru Fofana er BBCs korrespondent i Sierra Leone. Han har god oversikt over medielandskapet i hjemlandet, og han er i motsetning til Sonta Kamara kritisk til The Independent Media Commission.

– The Independent Media Commission skal være et organ som regulerer pressen og som i prinsippet skal være helt uavhengig fra myndighetene. Dessverre har det vært tilfeller i det siste hvor organet har latt seg diktere av myndighetene, for eksempel til å gi ut lisenser, eller ved å ta radioprogram av lufta, sier Fofana.

Han er langt fra positiv til hvordan mediesituasjonen utvikler seg i hjemlandet.

– Det er en økende tendens til trakassering av journalister fra myndighetenes side. De kan i prinsippet beordre politiet til å arrestere journalister de er uenige med, eller som har uttrykt seg kritisk til landets styresett, sier Fofana.

Føler seg utrygg

Fofana mener metodene The Independent Media Commission praktiserer, gjør journalistyrket i Sierra Leone utrygt.

– Det er en tåke som henger over hodene våre. Hvis myndighetene ikke er fornøyde med oss eller det vi publiserer eller kringkaster, kan de arrestere oss på flekken, eller få politiet til å gjøre det. Politiet innrømmer selvfølgelig ikke at de er under direkte kontroll av myndighetene, men det er de definitivt. Så slik er det å leve som journalist i Sierra Leone, sier Fofana.

KAMARAAlie Sonta Kamara mener populariteten til radio påvirker pressefriheten i Sierra Leone. (Foto: Privat)Halvparten er analfabeter

Samtidig har journalistene i Sierra Leone andre utfordringer med å nå ut til folket. Tall fra Verdensbanken viser at rundt 55 prosent av befolkningen i landet ikke i stand til å lese og skrive.

Ifølge Sonta Kamara hører derfor omtrent 70 prosent av befolkningen på radio, mens bare 20 prosent leser aviser og kun ti prosent ser på lokalnyheter på fjernsynet.

– Populariteten til radioen påvirker pressefriheten i landet. Det er vanskeligere å drive kritisk journalistikk på radio, og det krever mer kompetanse å formidle informasjon effektivt og kritisk til lytterne, sier Sonta Kamara.

– Flertallet av befolkningen respekterer og tror på informasjonen pressen gir dem. Utdannede mennesker har størst tillit til de trykte mediene, mens de mindre utdannede i befolkningen har større tro på medier som radio, sier han.