Iran

Iran - en historie om olje og religion

Irans historie er fylt av religion, oljeindustri, revolusjon og eneveldige herskere.
Mandag, 9 mai, 2016 - 15:42

Iran 1978: Gatene fylles av stadig flere studenter og forretningsmenn. De er opprørte og sinte, og demonstrasjonene blir mer og mer alvorlige, så alvorlig at sjahen oppnevner en militærregjering. Men i 1979 vinner opposisjonen fram, og allerede i januar 1979 innsettes en sivil regjering.

Frem til Den islamske revolusjonen i 1979 var det sjahen som ledet i Iran. Han var eneveldig hersker over landet. Det var flere hendelser som ledet opp til revolusjonen. På 70-tallet eksploderte oljeindustrien i Iran. Den bragte en stor andel av utenlandsk valuta til landet. Dette førte til sterk inflasjon, og skillet mellom rik og fattig ble stadig større.

Den som tjente mest penger på oljeeksporten var sjahen og hans familie. Det økte misnøyen hos iranerne. Skillet mellom sjahens private eiendom og statens eiendom ble også mer og mer utydelige. Iranere måtte dessuten melde seg inn i et nytt politisk parti - og alle andre partier ble forbudt. Sjahen jobbet mot inflasjon ved å arrestere og bøtelegge selgere som hadde høye priser.

Khomeini samlet folket

KhomeiniRuhollah Khomeini, her avbildet på den iranske 5000-lappen. Foto: David Holt /flickr creative commons.Ruhollah Khomeinis var blant dem som kjempet mot sjahen. Hans eldste sønn døde i 1977. Staten og SAVAK, som er en nasjonal organisasjon for etterretning og sikkerhet, sa det dødsfallet skyldtes et hjerteinfarkt, mens Khomeini og flere mente at det var SAVAK som hadde drept ham.

Khomeini ble en samleskikkelse for det iranske folk, og ble en viktig kraft i demonstrasjonene. Regjeringen klarte ikke å opprettholde ro og orden mot demonstrasjonene, og sjahen ble avsatt. Etter en folkeavstemning ble Iran en muslimsk republikk.

Det ble bestemt at Iran skulle styres av islamske skriftlærde, og grunnloven fastsatte at sharia-lovene står over alle andre lover. Landet skulle styres av folkevalgte og presteskapet, og maktkampen mellom disse to har preget landet frem til i dag.

Sivilisasjon i 5000 år

Men Irans historie går mye lenger tilbake enn revolusjonen i 1979. Menneskelige levninger er funnet i landet fra 800 000-200 000 f.Kr. I Iran har det vært sivilisasjon som daterer seg tilbake til perioden 3200-2800 f.Kr., og siden 625 f.Kr. har landet vært persernes og medernes rike.

I perioden 630-640 e.Kr. ble Iran erobret av araberne, og da ble de fleste iranere muslimer. I dag er Islam fundamentet for grunnloven som ble introdusert i 1979.

Islam innført

Landet ble på 1500-tallet grunnlagt som en nasjonalstat av Ismail I (1487-1524). På denne tiden var de fleste sunni-muslimer, men Ismail gjennomførte en tvungen konvertering til shia, og Iran er idag det landet i verden med høyest andel shia-muslimer. Under Ismails styre ble det som da het Persia et moderne rike med forbindelser til Europa.

På 1800-tallet ble Persia trukket inn i kampen mellom stormaktene, og den tsariske imperialismen i Russland var den stadig trussel for landet. I dette tidsrommet ble Teheran utnevnt til hovedstad, og internasjonal handel fikk en stor innflytelse på landet.

Oljeutvinning og revolusjon

Rundt år 1900 startet oljeutvinningen i landet, der Storbritannia var den største aktøren. I 1906 fikk Iran en demokratisk revolusjon, der rettsvesenet ble reformert etter europeiske modeller, og borgerne fikk elementære rettigheter.

En nasjonalforsamling ble også opprettet i denne perioden, og det ble satt i gang tiltak mot korrupsjon og lån fra utlandet.

Oljeindustrien nasjonaliseres

Etter krigen vokste det frem en sterk bevegelse for å nasjonalisere oljeindustrien, og dette førte til konflikt med de store aktørene i landet, deriblant Storbritannia.

Storbritannia var motstander av nasjonaliseringen, siden de tjente på oljeindustrien i landet, og motarbeidet bevegelsen. Iran klarte ikke å drifte oljeindustrien alene uten ekstern hjelp, og opplevde en økonomisk knekk som følge av nasjonaliseringen.

Den iranske våren

I 1997 startet en reformbevegelse kalt «den iranske våren». Reformbevegelsen, som arbeidet for større sosial og politisk frihet, fikk stort flertall ved parlamentsvalget i 2000. De forsøkte å demokratisere samfunnet, men de fleste endringsforslag ble stoppet av Vokterrådet.

Forslaget om å flytte mer av makten i landet fra prestestyrets ikke-folkevalgte organer over på den folkevalgte presidenten og parlamentet, ble avvist. I et forsøk på å stoppe bevegelsen fengslet de konservative mange studenter, aktivister og journalister.

Sanksjoner opprettet og opphevet

I 2004 ble parlamentsvalget vunnet av de konservative. Dette var etter at cirka to tusen reformvennlige kandidater ble diskvalifisert av Vokterrådet. Dette året fikk Iran stor internasjonal kritikk for sitt kjernefysiske program, og internasjonale sanksjoner ble iverksatt mot landet.

I juli 2015 ble Iran enige med stormaktene om en atomavtale. 16. januar 2016 godkjente FN at Iran overholdt avtalen, og mange av de internasjonale sanksjonene ble opphevet.