Journalist dømt til 16 måneders fengsel

I desember 2015 opphevet honduranske myndigheter dommen etter press fra menneskerettighetsforkjempere.
Mandag, 9 mai, 2016 - 15:21

I 2006 avslørte den honduranske Globo TV-journalisten Julio Ernesto Alvarado at Belinda Flores, rektor på Økonomisk forskningsfakultet ved National Autonomous University of Honduras, hadde forfalsket studentenes karakterer.

Rektoren gikk til søksmål mot journalisten, men saken ble avvist.

I desember 2013 dømte likevel høyesterett i Teguicigalpa PEN Honduras-medlemmet Alvarado til 16 måneders fengsel. Han ble også suspendert fra å jobbe som journalist i samme periode.

Dette til tross for at det fantes bevis for at rektoren var innblandet i anklagene som var rettet mot henne.

Dommen opphevet

Før jul valgte honduranske myndigheter å oppheve dommen til Alvarado.

Dette skjedde etter at Den inter-amerikanske menneskerettskommisjonen (IAHCR) hadde lagt press på Honduras i lang tid.

– Vi er glade for at Julio Ernesto Alvarado nå kan komme tilbake til seerne sine. Men han skulle aldri blitt forhindret fra å jobbe som journalist i første omgang, sier Jennifer Clement, presidenten i PEN International til organisasjonens nettsider.

Kjempet for å jobbe som journalist

Veien frem til opphevingen av dommen ble lang.

Etter domfellelsen i høyesterett ble Alvarado utsatt for trakassering og dødstrusler, blant annet via sosiale medier.

Alvarado hadde liten tro på det honduranske rettssystemet, og truslene førte til at han ikke anket dommen.

Han valgte i stedet å betale boten for å unngå fengsel. Dette førte til at forbudet Alvarado hadde fått mot å praktisere journalistikk ble opphevet i april 2014.

Advokaten til Belinda Flores valgte likevel å ta saken videre for at Alvarado skulle forbys å praktisere som journalist.

Etter dette tok PEN Honduras og PEN International kontakt med IACHR for å få bistand til Alvarado sin sak.

5. november 2014 klarte IACHR å utsette forbudet inntil de hadde undersøkt Alvarados påstander om at staten hadde brutt menneskerettighetene.

Dommen trådte likevel i kraft 30. oktober 2015.

11. desember samme år valgte til slutt honduranske myndigheter å oppheve dommen mot Julio Ernesto Alvarado etter sterkt press fra IACHR.

Håper å slippe lignende episoder

– På grunn av mangel på rettferdighet i Honduras måtte dessverre denne saken gå gjennom det inter-amerikanske systemet. Vi håper denne episoden vil statuere et eksempel på at denne måten å behandle journalister på er skadelig for ytringsfriheten, og at det aldri vil bli gjentatt, sier Dina Meza, presidenten for PEN Honduras til PEN International.

Kenia Olica, Alvarados advokat og PEN Honduras-medlem, sier til PEN International at det honduranske rettssystemet må ta innover seg at det ikke går an å krenke grunnleggende rettigheter og forsømme sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.

– Julio Ernesto Alvarados sak er bare en av hundre slike saker hvor politisk og økonomisk makt råder, og hvor dommerne favoriserer sine venner og glemmer sin plikt til å la rettferdigheten seire, sier advokaten.

Farlig å være kritisk journalist

Benedicte BullBenedicte Bull forsker på land som Honduras. Foto: Anja BergersenLeder for Norsk Nettverk for Latin­-Amerika-forskning, Benedicte Bull, sier at det er vanskelig å være kritisk journalist i Honduras, men at det er uvanlig å bruke rettssystemet til å felle journalister.

Videre forteller Bull at det er vanlig at journalister blir arrestert uten at sakene etterforskes.

– En ser flere tilfeller der journalister blir skutt av ukjente. Det er ekstremt farlig å krenke ryktet til noen med penger og makt fordi det er enkelt å slippe unna med drap og få det til å se ut som det er en narkobande som har gjort det, sier Bull.