– Pressefriheten i Iran er elendig

William Nygaard ble skutt da han beskyttet ytringsfriheten. Han mener dagens lave pressefrihet i Iran er et resultat av et styresett som blander politikk og religion.
Mandag, 9 mai, 2016 - 15:42

– Ytringsfriheten er vårt fundament, og det er viktig at den respekteres. Det sier forlagssjef William Nygaard. Selv ble han skutt for å ha publisert den omstridte boken “Sataniske vers”. I dag er han sjef i Norsk PEN, en organisasjon som jobber for forfattere og skribenters rett til ytringsfrihet over hele verden.

Nygaard forteller at det var essensielt å gi ut “Sataniske vers” for å markere viktigheten av ytringsfriheten.

– Den er kanskje det viktigste grunnlaget for et demokratisk og likeverdig samfunn. Ytringsfrihet er garantien for at respekt for hverandre på tvers av kjønn og på tvers av religioner skal fungere, sier han.

Ytringsfriheten bedre under sjahen

På Reportere Uten Grensers liste over pressefrihetens kår i forskjellige land, ligger Iran i dag på 169. plass. Bare elleve land ligger dårligere an. Nygaard forteller at pressefriheten i landet aldri har vært optimal, men at den var bedre under sjahen som falt i 1979, enn den er i dag.

– Pressefriheten i Iran er elendig, og det er så definitivt et resultat av den styringsmodellen de har. Religion og politikk integrert i en helhet hvor man ikke klarer å holde dem fra hverandre, sier Nygaard.

– Det er ingen tvil om at hele den politiske islamismen er en fortolkning av religionen som går tilbake i tid, og som er i strid med våre menneskerettigheter på mange plan, sier han.

Små tegn til forbedring

Odd Isungset har skrevet bok om attentatforsøket på William Nygaard. Han tror ikke at presse- og ytringsfriheten i Iran har endret seg mye.

– Jeg har ikke inntrykk av at det har bedret seg. Samtidig kommer det en del interessante beretninger ut fra Iran på annet vis, for eksempel gjennom dokumentarfilmer.

Isungset tror at iranere blir ekstra opptatte av å møtes og snakke sammen, for å utveksle informasjon.

–  Vi ser i alle slike regimer, at folk sulter etter kontakt med andre. De sulter etter å få vite og sulter etter å få fortalt, og så må de gjøre dette på et vis som gjør at de ikke blir tatt, sier han.

President RouhaniMange mener Iran har blitt mer liberalt under president Rouhani. Foto: Hamed Malekpour/Wikimedia CommonsEtter at Iran blant annet gikk med på å trappe ned sitt atomprogram, har de tidligere lammende sanksjonene mot landet blitt lettet. På noen områder ser det ut som landet er i ferd med å liberaliseres. Noen mener at dette kan være for syns skyld, men William Nygaard mener likevel at alle skritt i en riktig retning er bra.

– Enhver form for åpenhet vil føre mot frihet. Det ligger i menneskets natur. Det innebærer selvfølgelig endring av lovverk, og det er en lang prosess. Men jeg synes absolutt at dette virker som en fornuftig og riktig vei å gå. Du kommer ikke videre ved å trappe opp den fiendtlige retorikken, så jeg synes det er et bra forsøk, mener han.

– Det er klart at med en slik liberalisering, så betyr det ikke at man har løst hele spekteret av problemer. Men det kan faktisk være lettere å komme problematikken i møte, se det tydeligere og få til en større grad av påvirkning. Sivilisasjonsutvikling vil alltid gå mot større grad av frihet over tid. På litt ulike premisser, men det vil alltid gå mot større grad av frihet, sier Nygaard.

Pressen må være bevisste

Hvordan kan pressen håndtere saker som fatwaen og karikaturstriden?

– Med bevissthet om det offentlige ansvaret. Pressen må være på hugget. Og så er det jo å lufte og sette søkelys på alle saker hvor ytringsfriheten er direkte eller indirekte truet. Selvsensuren er gift, livsfarlig. Medias rolle er å passe på dette - ja, medias rolle er uvurderlig, sier Nygaard.

Nygaard mener at pressen har et enormt ansvar for å belyse problemstillinger som dem man ser i Iran.

– Pressens oppgave er å hele tiden passe på at både de bevisste og de ubevisste overtrampene i politikken blir belyst og endret. Parlamentarikerne selv får ikke belyst dette, de eneste som kan gjøre det er media, sier han.