Denne trikken er en av flere som nærmer seg sin tekniske levetid. FOTO: Julie Anda Hovland

Alle trikkene må byttes ut

Flere av trikkene i Oslo er nesten 40 år gamle, og det finnes snart ikke deler til å reparere de. Alle trikkene skal derfor nå byttes ut.
Mandag, 17 oktober, 2016 - 12:54

 

De eldste sporvognene, SL-79, kom ut i trafikken i 1982. Flere av trikkene er fortsatt ute i trafikkbildet. Dette gjelder trikkene som går på linjene 11, 12 og 19.

–Trikkene kom på tidlig 80-tallet, og er derfor svært utdaterte. De ser slitte ut, og krever mye vedlikehold. Det blir også vanskeligere og vanskeligere å finne deler til reparasjon av de eldste trikkene, forklarer Cato Asperud, Kommunikasjonssjef for Sporveien.

Vi er nødt til å vente noen år før de nye trikkene blir tatt i bruk. Først i 2020 begynner masseproduksjonen av de nye trikkene, som skal ta over for blant annet de eldste SL-79 sporvognene. Ifølge Asperud nærmer SL-79 seg sin tekniske levetid.

–Vi har gode rutiner for vedlikehold av trikkene, men de kommer nok ikke til å holde stort lenger enn til de nye trikkene kommer, sier Asperud.

Satser moderne

Oslo er en av Europas mest voksende byer, og Sporveien ønsker derfor å være tidlig ute med opprustningen og utbyggingen av nye trikker. For ti år siden var det 30 millioner reisende i Oslo, mens nå reiser rundt 50 millioner med kollektiv trafikk. Samtidig som antall reisende vokser, har byen verken fått flere eller større trikker før nå. Sporveien forhandler nå med seks ulike levrandører, der kun en av dem skal bli valgt. Asperud forteller at Sporveien har flere krav til de nye trikkene. Her er det viktig å tenke både på funksjon og sikkerhet. To trikker vil bli prøvd ut på vinterføre i 2019/2020 før det settes 87 nye trikker på spor. Levrandørene skal tidligere ha vist at de kan produsere store mengder av godt funksjonelle og pene trikker.

Les mer her

–Vi har store forventninger til de nye trikkene. De skal bli noen meter lenger, og arealet inne i trikken skal utnyttes bedre enn det er gjort i dag. Vi ønsker et nytt design, både utvendig og innvendig. Vi er tidlig ute med dette, fordi vi vet etterspørselen vil bli større.

Ingen store overraskelser

Asperud lover at det ikke er snakk om “monstertrikker”. Selv om trikkene vil bli lenger mener ikke Asperud at trafikkbildet vil bli påvirket av dette.

Allerede i 2011 ble det klart at Oslo skulle anskaffe nye trikker. Under byrådserklæringen november 2011 signerte byrådet på at de ønsket å fornye hele trikkeparken i Oslo. I etterkant av dette overtok Sporveien ansvaret for anskaffelsen av de nye trikkene. Det var Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo kommune som ga det overordnede ansvaret til Sporveien. Dette skjedde i 2015.