Hasj og marijuana er av de mest brukte illegale stoffene i Norge. Foto: Chuck Grimmett/flickr

Cannabis kan utløse psykoser

Bruken av cannabis er mer vanlig enn man tror, men ikke alle vet om de alvorlige konsekvensene rusmiddelet kan ha.
Onsdag, 19 oktober, 2016 - 14:35

Det er nå fem år siden halloween-drapet på Bislett, der Andreas Nilstad (22) ble drept av en barndomsvenn. Mordet skjedde på et nachspiel og drapsmannen hadde tidligere på kvelden røyket en joint med cannabis. Selv mente han at rusen hadde utløst en psykose som fikk han til å drepe kameraten og knivstikke en annen venn 15 ganger. Det store spørsmålet under rettsaken var om psykosen faktisk ble utløst av rus, eller om den kom av en langvarig psykisk lidelse.

– Det er ikke uvanlig å havne i psykoser under ruspåvirkningen, men det går som regel over etter få timer, forteller narkotikaforsker Anne Line Bretteville-Jensen. Hun vil likevel understreke at for en liten andel går ikke psykosen alltid over, og enkelte kan utvikle schizofreni.

Mennesker påvirkes forskjellig

Bretteville-Jensen, sier at enkelte har en større sårbarhet for å oppleve psykoser. Problemet er at man ikke vet hvem disse personene er, før de evetuelt har prøvd stoffet.

En elev Journalen snakket med ved Høgskolen i Oslo og Akershus røyker 1-2 ganger i måneden og ved spesielle anledninger. Studenten er klar over at man kan oppleve psykoser, men har selv aldri opplevd noe mer enn den sløvende rusfølelsen. En annen elev har ikke prøvd stoffet selv, men flere i vennekretsen hennes har både prøvd og brukt det fast. 23-åringen forteller om en venn som reagerer dårlig når hen røyker. Vennen opplever rusen som angstfremkallende og hen endrer væremåte. Dette til tross for at hen røyker samme mengde som de andre vennene.

Lett å få tak i

Flere av elevene ved Høgskolen i Oslo og Akershus påpeker at det ikke er vanskelig å få tak i cannabis. Alle kjenner noen, eller kjenner noen som kjenner noen. De synes det er skummelt at kvaliteten på stoffet ikke alltid er god. Selgerne er kriminelle, og du kan ikke stole på at den du kjøper av ikke lurer deg.

– Det er lett å få tak i og ikke for dyrt. Problemet er at det er mye syntetisk cannabis som selges. Det har en annen og farligere effekt, og mange unge blir lurt til å kjøpe det, sier en tredje student ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mer vanlig enn man tror

SIRUS publiserte i april 2015 en statistikkrapport om rusmidler i Norge. Der kom det frem at 13,6 prosent menn og 7,1 prosent kvinner i alderen 16-24 hadde brukt cannabis ved en eller flere anledninger i løpet av det siste året. Bretteville-Jensen sier at det er veldig vanskelig å si hvorvidt det er fler som bruker det illegale stoffet, men ungdommen selv mener tallet er mye høyere.

– Det varierer så klart ut i fra alder og miljø. I enkelte kretser og miljøer er bruken av cannabis mye mer utbredt enn andre, forteller Bretteville-Jensen.

Hun forteller om en undersøkelse gjort i Oslo, høsten 2014. Der utførte de en spørreundersøkelse og tok spyttprøver fra 1099 personer utenfor 12 ulike utesteder. Det kom frem fra undersøkelsen at 40 prosent hadde brukt cannabis det siste året og 1 av 7 testen positivt på å nylig ha røyket hasj eller marihuana.

Cannabis

  • Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra plantene Cannabis sativa og Cannabis indica
  • Noen av produktene som fremstilles av planten er marihuana og hasj
  • Cannabis er det mest brukte illegale narkotiske stoffet i Norge
  • Vanligste inntaksmåten er røyking, men kan også innhaleres som damp, spises eller drikkes
  • Virkningen er personavhengig

Kilde: Folkehelseinstituttet

Konsekvenser

De fleste opplever rusen fra cannabis som sløvende og behagelig. Det er likevel viktig å huske på de mer alvorlige sidene av rusen.

– Psykoser, lavt blodtrykk, angst, hjerteinfarkt, kreft og schizofreni er noen av de alvorlige konsekvensene av cannabis. Avhengighet er også et stort problem, sier Bretteville-Jensen.

Enkelte av studentene på Høgskolen i Oslo og Akershus mener legalisering vil gjøre bruken av cannabis tryggere. En av elevene tror at salget av syntetisk cannabis vil kunne gå ned. En annen student er mer ambivalent. Hun ønsker ikke et samfunn der alle er ruset, men ser på det som positivt dersom pengene ikke går til kriminelle når folk kjøper. I tillegg ser hun for seg at kan være en aldersgrense, slik at ikke mindreårige får tak i cannabis like lett.

 

Emneord: 
Tags: