Én million mer enn tidligere, gis i forskningsmiddel av ExtraStiftelsen. Illustrasjonsbilde fra Flickr/Chris-Håvard Berge

Millionstøtte til forskning

Totalt 82 millioner kroner ble delt ut av ExtraStiftelsen til helseforskning i 2017. Det er én million mer enn forrige år.
Torsdag, 20 oktober, 2016 - 10:25

– De prosjektene som fagutvalget Forskning ser er originale, godt beskrevet og gjennomførbare er de som når frem, sier Eli Drivdal, fagsjef for forskning i ExtraStiftelsen.  

Kravene ExtraStiftelsen setter på prosjektene de godkjenner er høye. Utover en god og gjennomarbeidet idé, må forskerne sørge for å ha et godt forskningsmiljø rundt seg - dette innebærer et relevant institutt, med veiledere som kjenner det gjellende faget og metoden.


Eli Drivdal fagsjef for forskning i ExtraStiftelsen Foto: ExtraStiftelsen

Krav om samarbeid  

Forskere må i tillegg forholde seg til helseorganisasjonen som de søker midler gjennom. 

– Det er helseorganisasjonen som får midlene og det er de som inngår kontrakt med forsker og arbeidsgiveren, sier Drivdal.

Rådet for psykisk helse er den helseorganisasjon som mottar flest midler fra ExtraStiftelsen.  

– Vi hjelper forskerne med å søke midler fra ExtraStiftelsen, da vi vet fra før at de har ganske strenge krav på søknadene som kommer inn, sier Charlotte Elvedal, prosjektkoordinator på Rådet for psykisk helse.  

Det er viktig å få frem den praktiske verdien som skal komme av prosjektet, sier Elvedal. Ved at forskeren snakker med oss om prosjektet og hva de ønsker å oppnå, får forskeren et større fokus på prosjektets nytteverdi. Vi hjelper dem med å fremheve nytteverdien for prosjektet i søknaden som sendes til ExtraStiftelsen.  

Resultatene og kunnskapen som kommer fra prosjektene bruker Rådet for psykisk helse i sitt politiske arbeid med psykisk helse i Norge. 

Penger er makt  

I år var det totalt 107 prosjekter som fikk forskningsmidler fra ExtraStiftelsen. Av disse var 41 nye prosjekter. 

– ExtraStiftelsen innvilger forskningsmidler for maksimalt tre år. De fleste søker for hele denne perioden, men forskeren må levere framdriftsrapporter én gang i året for å få utbetalt midler for år to og tre, sier Drivdal.  

Både ExtraStiftelsen og Råd for psykisk helse følger forskerne og deres arbeid tett gjennom hele prosjektperioden. Forskerne må kontinuerlig fortelle hvordan det går med arbeidet til begge organisasjoner og han eller hun får heller ikke fragå den originale prosjektplanen, eller så mister de den finansielle støtten.    

– Penger er makt i den forstand at når forskeren vet at de en gang i året må sende inn en rapport på hva de utfører for å få flere midler og fortsette arbeidet, så prøver de å holde avtalen og kontrakten, sier Drivdal.

 

FAKTA

ExtraStiftelsen

  • ExtraStiftelsen innvilger årlig forskningsmidler til prosjekter innenfor fysisk og psykisk helse, samt mestring og livskvalitet.  
  • Organisasjonen gikk i 1996 inn i en avtale med Norsk Tipping og utviklede Extre-spillet, som da ble lansert på NRK1. ExtraStiftelsen mottar en presentandel av overskuddet til Norsk Tipping.  
  • For å søke om midler fra ExtraStiftelsen må en samarbeide med en av de godkjente søkeorganisasjonene. Dette da det er organisasjonen som står som søker og ansvarlig for prosjektet. 

Rådet for psykisk helse

  • Rådet for psykisk helse har 29 medlemsorganisasjoner, og fungerer som en pådrivende paraplyorganisasjon for god psykisk helse. 
  • De arbeider for et inkluderende arbeidsliv, med forebygging av psykiske helseplager, psykisk helse i skole og barnehage og frivillighet før tvang. 
  • Rådet for psykisk helse bidrar i arbeidet med relevante prosjekter innen forskning, forebygging og rehabilitering. De er den største mottakeren av forskningsmidler fra ExtraStiftelsen.