Nå kan studenter ved HiOA stemme ved Studentparlamentsvalget. Foto: Journalen arkiv

Hva vet studentene om studentvalget?

Journalen tok en tur ut og spurte fem studenter om hva de visste om Studentparlamentet, som har valg frem til 2. november.
Torsdag, 20 oktober, 2016 - 12:18

Valgdeltakelse i Studentparlamentsvalget

2013: 13,5%

2014: 10,6%

2015: 8,4%

Kilde: Khrono

Onsdag 2. november er aller siste frist for studentene på Høgskolen i Oslo og Akershus til å stemme på kandidatene til Studentparlamentet. I lys av dette har Journalen tatt til gatene for å finne ut hvor mye studentene på HIOA egentlig vet om Studentparlamentet.

Studentparlamentet er HiOAs øverste studentorgan, og er satt sammen av representanter fra alle fakultetene ved skolen. De jobber med å fremme studentenes saker. Dette kan gå på faglige temaer, økonomiske og sosiale interesser. I 2015 stemte kun 8% av de stemmeberettigede, melder Khrono. Studentparlamentet håper i år på høyere deltakelse blant HiOAs 20 000 studenter.

Fem på HiOA

Gunnar Stuve, 25 år, barneskolelærer 1-7 klasse

Hva er Studentparlamentet?

- Jeg regner med at det er de som sørger for at vi har det bra på skolen, og at de som står opp for å gjøre skolehverdagen vår bedre.

Har du stemt?

- Nei. Når er stemmefristen? Kommer nok til å stemme snart.

Hva jobber Studentparlamentet med?

- Jeg tipper at de fikser opp når folk har noe å klage på, om for eksempel dårlige sitteplasser, få arbeidsrom og sånt som påvirker generell trivsel.

Hvis noen, hvilke saker er viktige for deg?

- Jeg føler jeg alltid har noe å klage på, hadde sikkert noe i forrige uke. Men akkurat nå kommer jeg ikke på noe.
 

Tomine Krogh Fornes, 20 år, sykepleie

Hva er Studentparlamentet?

- Det er vel elevrådet for høgskolen.

Har du stemt?

- Nei. Jeg skulle egentlig stille selv, men det er visst ikke så stort engasjement på sykepleien.

Hva jobber Studentparlamentet med?

- Rettighetene til studentene, rette på ting som svikter i systemet.

Hvis noen, hvilke saker er viktige for deg?

- Skulle jeg endret noe på denne skolen, må det være mer systematisk utdeling av informasjon. Forelesere som ikke kommer når de skal, informasjon som blir gitt på en så diffus måte at ingen vet hva som er obligatorisk eller ikke.

 

Siri Bjørklund, 23 år, medier og kommunikasjon

Hva er Studentparlamentet?

- Det er vel egentlig det øverste studentstyret?

Har du stemt?

- Nei, men nå kommer jeg sikkert til å gjøre det. Men jeg hadde nok ikke husket å stemme hvis dere ikke kom.

Hva jobber Studentparlamentet med?

- Jeg gjetter at de jobber mot ledelsen på høgskolen for å bedre studenters hverdag.

Hvis noen, hvilke saker er viktige for deg?

- Jeg personlig er ganske fornøyd, men det jeg ville brydd meg om var steder å lese og slike ting som påvirker meg. Men jeg har ikke engasjert meg ettersom jeg er fornøyd, så da gjør de vel en god jobb.

 

Piri, 24 år, utveksler fra Aserbajdsjan, utviklingsstudier

Hva er Studentparlamentet?

- Et system som lar studentenes stemme komme til ledelsen av skolen. Studentparlamentet bør ta alle klager og ideer studentene har. De tar på en måte vare på studentene. Det blir som en slags «advokat» mellom studentene og ledelsen.

Har du stemt?

- Nei, ikke enda. Jeg leste akkurat om det i Dassavisa på toalettet. Jeg har planer om å stemme senere. Kanskje i dag.

Hva jobber Studentparlamentet med?

- Jeg tror det er et ganske bredt spekter av saker. Jeg er usikker, men for eksempel åpningstider og det å gjøre studenthverdagen enklere

Hvis noen, hvilke saker er viktige for deg?

- På nettet skal man kunne se timeplanen sin på minside, men det systemet fungerer ikke, og det vet alle. Det er forvirrende. Fronter er et forferdelig system.

Helene Kongerud, 25 år, samfunnsernæring

Hva er Studentparlamentet?

- Jeg er nestleder i studentparlamentet. Jeg pleier å si at studentparlamentet er studentrådet til hele skolen. Vi har mye makt når vi først blir enige om noe, for vi har 20 000 studenter bak oss. Sakene vi tar opp er nære og kjære, ikke fjern politikk.

Har du stemt?

- Jeg har ikke stemt enda, for jeg vet ikke helt om jeg som nåværende nestleder skal stemme. Jeg kommer nok til å stemme for å få opp stemmetallet, jeg må bare finne ut hvordan jeg skal gjøre det.

Hva jobber Studentparlamentet med?

- Det kan for eksempel være digital eksamen, digital innlevering, mer digitale og varierte undervisningsformer, bedre praksis, bedre sammenheng mellom undervisning og praksis, studenter inn i forskning og så videre. Alt man ønsker, kan jobbes med, så lenge det gjelder alle studenter.

Hvis noen, hvilke saker er viktige for deg?

- Det er litt vanskelig å si, for jeg mener det Studentparlamentet mener, som nestleder. Jeg jobber mye med studentdemokratiet. Her er det viktig å få folk til å engasjere og involvere seg utenfor det å kun studere. Det tror jeg gir merverdi til studentene og til høyskolen.