Busslinje 20 er én av rutene som har høy prioritet i tiltakspakken. Foto: Arne Vatn

Kollektivt løft

Bymiljøetaten og Ruter går sammen for å forbedre fremkommeligheten for buss og trikk i Oslo. Målet er å korte ned reisetiden og få flere til å reise kollektivt.
Mandag, 17 oktober, 2016 - 15:50

Prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak, skal bidra til reduserte forsinkelser for trikk og buss i Oslo.

Prosjektet består av tre tiltakspakker som skal gjøre kollektivtransporten i Oslo mer attraktiv. 

Tiltakspakke 2 består av ti ulike tiltak rundt omkring i byen, som skal bedre fremkommeligheten for to av de viktigste og mest trafikkerte kollektivlinjene i Oslo: trikkelinje 11 og busslinje 20.

Kommunikasjonsansvarlig for prosjektet, Bjørnar Sølvik Jensen, håper tiltakene gjør at passasjerene får en bedre hverdag med mer punktlighet og kortere reisetid.

- Vi håper å kunne tilby passasjerene flere avganger og færre forsinkelser. Ved å gi større forutsigbarhet i tilbudet, tror vi flere vil velge å reise kollektivt, sier Sølvik Jensen

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Ruter. Bymiljøetaten har hovedfokus på tiltak knyttet til infrastruktur, mens Ruter gjennomfører flere systemtiltak. Fjerning av billettsalg ombord samt endring av holdeplasslogistikk er to av tiltakene som gjøres.

Sølvik Jensen forteller at enkelte tiltak har høyere prioritet enn andre.

- Vi mener at effektivisering av holdeplass-strukturen og etablering av flere sammenhengende kollektivfelt, vil være tiltakene med størst betydning, sier han.

Samfunnsøkonomisk nytte

Bymiljøetaten estimerer at tiltakspakken vil utgjøre samfunnsøkonomisk besparelse på 87,5 millioner kroner.

Disse tallene er basert på analyser av reisetidsbesparelser og sparte driftskostnader.

 

 

Emneord: