Fremdeles holdes mink i bur på de nærmere 300 pelsgårdene i Norge. Foto: Dzīvnieku brīvība/ Flikcr.com

Skjebnesvanger høst for pelsdyrene

Norsk pels er igjen oppe til debatt. Regjeringen skal i løpet av høsten komme med en anbefaling til Stortinget om pelsindustriens skjebne.
Mandag, 31 oktober, 2016 - 15:06

Pelsdyrnæringa har tidligere vært utsatt for kritikk, etter at det har blitt avdekket en rekke brudd på dyrevelferden ved norske gårder. Næringa har flere ganger lovet bedring, og det vakte derfor stor oppsikt når NRK 19. oktober meldte om at Mattilsynet igjen hadde funnet brudd i nær halvparten av tilsynssakene. Hendelsen fant sted samtidig med at Stortinget har bedt om en ny vurdering av utredninga fra 2014. Da fikk et utvalg i oppgave om å gå inn for enten styrt avvikling eller bærekraftig utvikling av næringen. Med et knapt flertall ble det åpnet for en videre utvikling, men nå kan det snu.

Det ser ut til at det er Høyre som kommer til å avgjøre saken. Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ønsker styrt avvikling. Senterpartiet er for oppdrett, mens Fremskrittspartiet ønsker at alle subsidier blir fjernet gradvis.

Høyre har tidligere vært for pelsdyrhold, men flere representanter innen partiet har nå tatt til ordet for at Norge bør slutte med pels.

– For meg er dette blitt et etisk spørsmål. Etter grundig refleksjon har jeg konkludert med at det ikke er mulig å ivareta en tilfredsstillende dyrevelferd for dyrene i denne næringen, sier Tina Bru, medlem av Høyres programkomité, til Dagens Næringsliv.

Organisasjonen NOAH har siden 1989 jobbet for å få slutt på industrien. I forrige uke leverte de 143 000 underskrifter mot pels til landbruksminister Jon Georg Dale, og de arrangererer i år igjen fakkeltog mot pels som skal avholdes lørdag 12. november i 25 byer. Andre har også engasjert seg, i forrige uke tok Aftenposten,  Adresseavisa og Dagbladet til ordet for avvikling på lederplass.