Seniorrådgiver i NAV og ekspert på arbeidsmarkedet Johannes Sørbø venter en nedgang i arbeidsledigheten i Norge. Foto: Ingar Næss, NAV

NAV spår lavere arbeidsledighet

I en fersk prognose spår NAV at arbeidsledigheten vil minke de neste årene.
Onsdag, 19 oktober, 2016 - 14:50

På onsdag 19. oktober publiserte NAV en prognose der de forventer en nedgang i arbeidsledige neste år. Arbeidsledigheten har økt i en lang periode, men nå mener NAV at ledigheten har nådd toppen. 

- Den store arbeidsledigheten har i stor grad skyltes oppsigelser og nedbemanninger i oljebransjen, forteller Johannes Sørbø, seniorrådgiver i NAV. - Oljebransjen har i de siste to årene slitt med økonomiske problemer som har ført til nedbemanninger og oppsigelser.

- Vi forventer at nedbemanningene vil bremse opp, og at oljevirksomheten vil få en oppsving igjen.

NAV anslår at det i snitt vil være 84 000 arbeidsledige i år, 80 000 til neste år, og 76 000 i 2018. Det vil si at den registrerte ledigheten vil falle fra 3,0 prosent i år til 2,7 prosent i 2018. NAV gjør det klart at de siste to årene har vært uheldige for Norge, med flere økonomiske problemer relatert til oljenæringen, men at vi har fått en bedring i norsk økonomi i 2016.

Det var i mai i år at summen av de arbeidsledige begynte å avta. NAV skriver at grunnen til at tallet minker i år er fordi flere arbeidsledige deltar i tilltak mot arbeidsledigheten.

Anbefaler ingeniørstudier

Selv om Norge har et rekordhøyt antall arbeidsledige ingeniører, slår Sørbø fast at Norge trenger flere ingeniører.

- En nyutdannet ingeniør har mange flere muligheter enn å jobbe i oljebransjen. Flere kommuner og byggebransjer har uttrykt en mangel på ingeniører, og jeg vil si at en grunnleggende ingeniørutdanning fortsatt er et godt valg.

- Når det er sagt, så er det mye mulig at oljebransjen vil stabilisere seg til nye ingeniørstudenter er ferdig med utdannelsen sin.

Arbeidsledighet utenfor oljebransjen

- Det er hovedsakelig de store nedbemanningene i oljebransjen som er skyldig i den store arbeidsledighetveksten de siste årene. Utenom oljebransjen er arbeidsmarkedet stort sett godt.

Sørbø gjør det klart at en utdannelse er det viktigste verktøyet for en trygg jobb.

- Fullfør en høyere utdannelse eller ta fagbrev. Det er veldig vanskelig å få jobb uten en god utdannelse, og vi anbefaler alle å ta utdannelse.

Den 6. oktober anslo også regjeringen at arbeidsledigheten har nådd et toppunkt, og at det vil bli færre arbeidsledige i 2017. Samtidig meldte NRK at regjeringen ønsker å bruke 4 milliarder kroner på å motarbeide arbeidsledigheten.

Emneord: 
Tags: