ÅPNING: Bispemøtet ble åpnet med en gudstjeneste i Oslo Domkirke

Strid om skolegudstjeneste

Landets biskoper diskuterer nå om skolegudstjenesten er forenelig med en stadig mer mangfoldig elevskare.
Mandag, 17 oktober, 2016 - 16:15

Bispemøtet

  • Bispemøtet er et kirkelig organ som skal samordne biskopenes gjøremål
  • Samles tre ganger i året
  • 12 biskoper
  • Holdes denne gangen fra 17. til 21. oktober
  • Bispemøtet ledes av biskop Helga Haugland Byfuglien

Denne uken samles landets biskoper i Oslo for å diskutere kirkens fremtid i skolen. Et av spørsmålene er om julegudstjenesten kan forenes med en mer mangfoldig skole.

- Det er etter min oppfatning ingen grunn til å gå bort fra den lange tradisjonen med å legge til rette for julegudstjenester, sier biskop Helga Haugland Byfuglien.

Hun leder denne ukens Bispemøte og forsvarer i sin åpningstale bruk av julegudstjeneste på skolen.

 

Debatt fra start

Jens Brun Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund, er ikke enig med Byfuglien.

- Denne debatten handler først og fremst om ryddighet i det offentlige, konstaterer han.

- Når man tillater kristelige gudstjenester i skoletida sier man at kristne skal få utøve religion i skoletida, mens andre ikke får det, sier Pedersen.

Tidligere har Human Etisk ungdom aksjonert mot skolegudstjenesten ved å dele ut ørepropper ved inngangen.

 

Mangfold byr på utfordringer

Temaet for åpningsforedraget begrunnes med økt mangfold i norsk skole.

- Norge er i endring på mange vis. Innslaget av andre religioner, ulike livssyn og veksten av gruppen som ikke er tilhørende verken tros- eller livssynssamfunn, krever en stadig og fornyet refleksjon på mange samfunnsområder, sier hun.

At hun likevel vil holde på tradisjonen med julegudstjenester er for Pedersen et mysterium. Han mener julegudstjenesten er diskriminerende.

- Å få til likeverdige alternativer til gudstjenesten er svært vanskelig, sier Pedersen.

 

Flere kontroversielle temaer


Skaper debatt: Biskop Byfuglien holder åpningstale om julegudstjeneste i skolen

I løpet av uka vil biskopene også behandle forslag om ny vigselsliturgi for likekjønnede. Endelig liturgi blir ikke vedtatt før kirkemøtet i januar. Ukens bispemøte holdes i kjølvannet av Kirkemøtet som ble avholdt 7. oktober i Trondheim.