video

Ulvefrykt i sauenæringen

47 av totalt 68 ulv i Norge skal felles i år. Sauebonde Ragnar Justad Hennum mener ulven utgjør et reelt problem.
Mandag, 24 oktober, 2016 - 22:00

6. juni i år vedtok Stortinget å felle de i alt 47 ulvene. Fellingen skal utføres av jegere i løpet av jaktsesongen denne høsten, og vil være den største ulvefellingen i Norge siden 1911. 200.000  mennesker har i løpet av de siste ukene signert en appell som vil sikre bevaring av den norske ulvebestanden.

Mistet 50 dyr

Sommeren 2013 opplevde sauebonde Ragnar Justad Hennum å miste over 50 dyr under et ulveangrep. Den enslige ulven tok livet av opp til flere sauer i løpet av ett døgn. Sauebonden mener problemet ligger i at ulven kun angriper for å drepe.
– De er lystmordere, rett og slett, sier Hennum.

Bedre løsning

Norges rovdyrdebatt er betent, og har blusset opp i samfunnsdebatten i en årrekke. Flere mener at Stortingets avgjørelser har grobunn i en fjern virkelighetsoppfatning av hvordan rovdyrbestanden skal forvaltes, og viser til at Norge som miljønasjon må finne en bedre løsning for å bevare den naturlige ulvebestanden.

Stortingets avgjørelse om kontroll og inngrep i ulvebestanden vil sikre forholdene for flere i sauenæringen, mener Hennum. Han påpeker at ulven utgjør en reell hindring for den daglige driften for ham, og flere bønder han har vært i kontakt med.

Flere argumenter

Engasjementet rundt lørdagens demonstrasjon viser at avgjørelsen om å senke bestanden til kun 18 ulv ikke er den eneste løsningen. Argumentet mot Stortingets avgjørelse er at mangel på genetisk variasjon vil føre til innavl. Tall fra klima og miljødepartementet, som omhandler skade og tap av sau, viser en tydelig nedgang over de siste ti årene.

Hennum mener det er flere bønder som lever med frykt for mulige angrep.
– Jeg vet jo om folk i nærheten her og som også er for ulv. Men de har vel heller ikke fått det inn på seg, enda, forteller han. 
 

Emneord: 
Tags: