Foto: Zarlasht Waziri

Digitalisert fremtid

Om få år vil de fleste studenter levere eksamensbesvarelsen digitalt.
Onsdag, 23 november, 2016 - 16:21

På digital skoleeksamen bruker du ikke penn og papir men et elektronisk verktøy som krever PC eller Mac. På Høgskolen i Oslo og Akershus bruker de to ulike digitale eksamensløsninger; Inspera og Wiseflow.

Sunniva Braaten er leder i studentparlamentet, hun sier at de  samarbeider med digitaliseringsråd.

- Digital eksamen bør være normen for skriftlig skoleeksamen, sier Sunniva Braaten

 Sunniva Braaten sier at studentparlamentet er for digitalisering av skoleeksamener, og digitaliseringsprogrammet jobber med å øke andelen til 50%. Det er likevel ikke alle fag eller emner der det er hensiktsmessig med digital eksamen, for eksempel på matematikk. Dette er på grunn av at de digitale systemene enda ikke er utviklet for slike eksamener.

Daniel Kulsvehagen er førstekonsulent på Høgskolen i Oslo og Akershus seksjon for eksamen og studieadministrative systemer.

- I dag er det nesten ingen som skriver for hånd lenger fordi det er mindre og mindre fokus på det å skrive for hånd, sier han.  

- I dag kommuniserer vi digitalt og skriver skoleoppgaver på PC . I tillegg kan man klippe og lime eller gå frem og tilbake uten å bytte ark. Det sparer studentene mye tid på, sier Kulsvehagen. 

Sensoren skal ikke bry seg om håndskrift

- Jeg selv ville tro det var bedre for sensorer å slippe å lese vanskelig håndskrift og lettere for en sensor å være objektiv i lesingen sin dersom skriften så lik ut, sier Kulsvehagen.

- PCer skrur seg av og mister nettverksforbindelse.Det har skjedd og kommer til å fortsette å skje på digital eksamen. Det vi fokuserer på er å ikke miste informasjon dersom dette skjer og at hvis en student alltid har nettverksforbindelse når PC-en skrur seg av så vil de ikke miste besvarelsen sin da alt er lagret. sier Kulsvehagen. 

Ikke nådd målet 

Daniel Kulsvehagen forteller at kun 42 prosent av eksamenene på Høgskolen i Oslo og Akershus foregår digitalt.

 - Det er vanskelig å legge til rette for alle emner og fag digitalt, sier Kulsvehagen.