Akupunktur en av de alternative behandlingsformene som stadig flere benytter seg av. FOTO: Marnie Joyce/Flickr

Få rettigheter ved alternativ behandling

Myndighetene er ikke pålagt å hjelpe deg dersom du blir feilbehandlet av alternativ medisin.
Torsdag, 24 november, 2016 - 11:59

Dersom du er en av de som tyr til akupunktur, eller en annen type alternativ behandling, bør du huske på at helsemyndighetene ikke er ansvarlige for å gi deg erstatning dersom noe skulle gå galt. 

I februar 2015 døde en mann av en infeksjon, trolig forårsaket av en akupunkturbehandling, melder NRK. Nå klager mannens ektefelle på at helsemyndighetene ikke fører tilsyn av alternative behandlere. 

— Ikke pasient

Journalen prøvde å finne ut av hva slags rettigheter man har hvis man benytter seg av alternativ behandling. Helsemyndighetene opererer med utgangspunkt i loven om alternativ behandling.

— Man er ikke pasient når man velger å ta alternativ behandling, står det i en SMS fra Helsetilsynet til Journalen.

Dette vil si at Helsetilsynet og andre helsemyndigheter ikke fører tilsyn av alternative behandlere dersom disse ikke er autoriserte helsepersonell. Helsemyndighetene er derimot pålagt å føre tilsyn av alle andre helsetjenester som ikke faller innenfor kategorien alternativ behandling. 

Dette pålegges alternative behandlere å følge: 

  • Taushetsplikt overfor pasient/bruker
  • Alternative utøver kan kun gi en nøktern beskrivelse av behandlingen i markedsføringen
  • Alternative bahndlere har ikke lov til å utføre inngrep som medfører en betydelig helserisiko
  • Behandlere har heller ikke lov til å behandle alvorlige sykdommer og lidelser med mindre det skjer i samarbeid med pasientens lege

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

 

Emneord: