Jørgen Ormstunge Eskerud fra musikkvideoen til «Treogtredve» : Foto:Stian Tandberg

Er rap poesi?

Rap og poesi er temaet i Kulturutvalgets debatt i kveld på Chateau Neuf. Journalen har snakket med en fra hver sjanger.
Onsdag, 2 november, 2016 - 15:59

Underklasse-poesi, samtidens poesi, bursdagsdikt-poesi. Kjært barn har mange navn. Men kan rap sies å være poesi? Dette er spørsmålet som skal besvares når rappere, poeter og sosiolog skal møtes til debatt på Chateau Neuf i kveld kl. 18. Journalen har snakket med slampoet Ingrid Osen Lien (24) og rapper Jørgen Eskerud (33), også kjent som Ormstunge om temaet.

 


Slampoet Ingrid Lien Osen. Foto: Emma Sofie Enderlein.

- Det er jo utrolig vanskelig å definere poesi. På en måte kan man si at alt er poesi. Sier man at noe er poesi så er det jo det, og det er bra. Men en ren definisjon? Jeg vil si poesi er konsentrert og genialt, sier Osen Lien.

På det store generelle spørsmålet «hva er poesi?» er Eskerud enig og støtter Osen Liens svar.

- Hva er kunst? Det er vanskelig å definere. Jeg mener at alt som er skrevet med et formål om å være poesi, er poesi, sier Eskerud.

 

Laget for å fremføre

På spørsmålet om hva som skiller rap fra poesi, trekker Osen Lien først frem graden av tilgjengelighet.

- Jeg vil si den største forskjellen er at rap er laget for å fremføre. Det er laget til massen, og dette kan være positivt. Poesi på den andre siden er mer utilgjengelig, vanskeligere å forstå. Når tradisjonelle poeter står på en scene har de vanskeligere for å nå ut til publikum. Dette er styrken til rap sammenlignet med poesi. Poesien trenger å bli gjort mer tilgjengelig og komme mer inn i vårt århundre, sier hun.

Etter å ha tenkt seg om en stund trekker hun frem hvordan nettopp dette med fremføring også kan være negativt.

- Det at poesi ikke er laget for å fremføre er også det skrevne ords styrke. Når man leser noe blir det ofte mer inderlig og personlig. Det krever en annen sinnsstemning. Det er snakk om kontekst: Det er forskjell på å digge poesi i form av rap på Telenor Arena, kontra å sitte for seg selv å lese Bård Torgersen i en leilighet på Torshov, forklarer poeten.

Poetisk rap

Rapper Eskerud mener det er vanskelig å diskutere forskjell på rap og poesi når man operer med to altfor store merkelapper.

- Innenfor sjangeren rap er det et mangfolk av artister, og det er mange som fokuserer mer på poetisk innhold og virkemidler enn andre, sier han.

Norske eksempler på poetisk-rap som Eskerud trekker frem er Gift og Magdi fra Karpe Diem.

I min verden har ikke rap lavere status enn tradisjonell poesi

Et annet spørsmål som skal diskuteres i kveld er synet på hip hop som lavkultur.

- I min verden har ikke rap lavere status enn tradisjonell poesi. Det er ikke slik at noe skrevet i en bok har større kunstnerisk kvalitet av den grunn. Da snakker vi kunstnerisk snobberi om man har den oppfatningen, sier Eskerud bestemt.

Osen Lien ønsker å presisere at hun ikke er noen rap-ekspert, før hun svarer på spørsmålet om hvorfor hip hop blir sett på som lavkultur.

-På den ene siden tror jeg det har med rapens historie å gjøre, hvor rappen kommer fra. I rapens historie står tema som klasse og rase sentralt, og det henger nok igjen. På den andre siden er rap blitt mye mer stuerent og statusen har helt klart økt de siste årene. Blant unge er det den mest mainstreame sjangeren du kan høre på. Flere hører og flere produserer rap, derfor vokser det frem flere stemmer som utvikler rap som sjanger, sier hun.

Bursdagsdikt-poesi

For å angripe spørsmålet fra et annet hold, går vi inn på rappens form. Her mener Osen Lien det ligger et stort skille mellom rap og tradisjonell poesi.    

-Rappen kan være bundet av formen, og de trange rammene som enderim og rytme gir. Men når det er sagt, så krever det jo også noen skills å forholde seg til disse rammene. Det kan hende jeg bare mangler de, men selv er jeg litt redd for rimet, i frykt for at det skal ligne bursdags-diktene jeg skrev til venner på Facebook i tenårene, sier hun. 

Eskerud er enig i at tradisjonell rap har en form bundet til rim, og at det derfor kan bli en mer konseptuell uttrykksform. Rammene er gitt og du må formidle innenfor den, men han er uenig i at dette er et argument for å skille rap fra poesien

-Det vil i så fall være et veldig snevert argument, med tanke på at rap egentlig ikke har noen regler. Ja, det finnes mye dårlig rap, og man må grave for å finne gullet. Men dette gjelder vell alle kunstneriske sjangere, tradisjonell poesi inkludert? Spør han. 

Ikke samtidens poesi, men fremtidens

Osen Lien støtter ikke påstanden om at rap er samtidens poesi hundre prosent, men stiller seg mer positiv til fremtiden.  

-Rap og poesis felles fremtid ser lys ut. Dette ser man for eksempel i slampoesi, hvor de ulike sjangerne drar nytte av hverandre. Det er et fruktbart forhold og de kan begge lære av hverandre, sier hun. 

Eskerud er helt klar i sin sak om at rap er poesi, men han deler også den positive framtidsutsikten til Osen Lien.

-Jeg håper det kommer nye aktører innenfor norsk rap som kan ta sjangeren videre, og legge mer vekt på låtskriving med poetiskkvalitet, sier han.

Jørgen skal delta i debatten på torsdag, og gleder seg til å få belyst tema fra ulike vinkler. Selv om de må jobbe hardt for å overtale han om at rap ikke er poesi.

 -Rap er en forkortelse av rhythm and poetry, så det skal veldig mye til for å overbevise meg om noe annet.

 

 

 

Emneord: