Det er lett å se de store hullene og sprekkene biler og busser må over oppover Grefsenveien. Foto: Petter Berntsen

Midlertidig asfalt sprekker

I fjor høst ble det lagt ny asfalt mellom Storokrysset og Disen. Nå, et år etter, er asfalten igjen hullete og dårlig.
Onsdag, 23 november, 2016 - 14:38

Strekningen fra Sandaker til Disen har i flere år forfalt i påvente av nye planer for Storokrysset. Etter mange klager på store hull og sprekker startet et større renoveringsprosjekt på strekningen mellom Sandaker og Storo, høsten 2015.

I et intervju med Aftenposten, forklarte prosjektleder Njål Andre Møller i KFT (Kraftfulle fremkommelighetstiltak), at det samtidig på oversiden av Storokrysset ble valgt en enklere løsning, for å rekke ferdigstillelse før vinteren. Da lovet han også at asfalten burde holde i tre til fem år.

- Elendig arbeid

Nå, kun et år etterpå, har asfalten fått store sprekker og nye store hull har oppstått flere steder på strekningen. Dette får lokalbefolkningen til å rase. En av de vi pratet med, Morten Hoftvedt, kjører veien oppover mot Disen hver dag. Han er svært oppgitt over arbeidet som er gjort.


Oppgitt: Morten Hoftvedt er oppgitt over den dårlige veien oppover mot Disen. Foto: Petter Berntsen

– Det er helt elendig. De jobbet her i fjor, og da lappet de bare sammen de hullene som allerede var her, og det holder ikke. Nå er det like dårlig her som før, sier Hoftvedt, tydelig oppgitt.

Han legger til at veien er svært trafikkert og travel med kollektivtrafikk, privatbiler og utrykningskjøretøy. Han kan ikke forstå hvorfor de ikke tok begge strekningene samtidig. 

– På nedsiden av Storokrysset har de gjort det ordentlig og der er det blitt veldig fint. Jeg forstår ikke hvorfor de ikke fortsatte oppover her og gjorde det samme, forklarer Hoftvedt. 

Nye trikkespor, sykkelvei og vannforsyning til Oslo

Pressekontakt i Bymiljøetaten, Monica Thorud Olsen, sier at det er flere store planer for området, og at de på grunn av dette ikke valgte prioritere den aktuelle strekningen like høyt:

– Grefsenveien mellom Storokrysset og Disen skal oppgraderes med nye trikkespor samt med to-veis sykkelfelt. Med bakgrunn i prioritering av sykkelfelt vil gateparkering forsvinne, for å gi nødvendig plass til alle trafikantgrupper, men vendeplassen ved Disen vil bestå, forklarer Olsen. 

I tillegg forklarer Olsen at det også jobbes med ny vannforsyning til Oslo i samme område. 

- Vann- og avløpsetaten (VAV) skal etablere ny ledning for vannforsyning til Oslo. Det medfører at det også må gjøres plass til ny vannledning i gaten og dette må kunne tilpasse de kommende trikkesporene, legger Olsen til. 

Forventet raskere slitasje enn normalt

På spørsmål om hva som gjør at gaten på nytt sprekker opp svarer Olsen at: 

– Når det gjelder asfalteringen som ble gjennomført mellom Storo og Disen så var det ment som en midlertidig løsning. Gaten var før asfaltering så ødelagt at det var helt nødvendig med utbedring, selv om det kun gjaldt noen få år. 

Olsen legger til at det var ventet at asfalten ville sprekke opp tidligere enn normalt og at det skyldes det dårlige grunnlaget. Hun tilføyer at sprekkene og hullene man ser i dag viser behovene for forbedring. 

– Underbygningen mellom Storo og Disen er ikke lenger av god standard, noe som gir mye bevegelser i gaten. Det var ventet at et nytt asfaltdekke på strekningen ville sprekke opp raskere enn normalt, og dessverre startet det allerede kort tid etter at det var på plass. Dette viser tydelig behovene for en større utbedring, avslutter pressekontakt Olsen


Hompetitten: Veien har store referanser til “Mjølkeruta-reglen” Foto: Petter Berntsen

 

Emneord: