Astrid Jarlsby ønsker å få det negative karakterpresset frem i lyset. Foto: Jens Drageset
Astrid Jarlsby i Juridisk studentutvalg

Vil senke karakterpresset

Juridisk studentutvalg har laget kampanjen "Jusspust" for å få det negative karakterpresset frem i lyset.
Onsdag, 23 november, 2016 - 14:28

Både i Oslo og i Bergen har juridisk studentutvalg laget kampanjer for å minske karakterpresset blant jusstudenter. Astrid Jarlsby sitter i studentutvalget i Bergen, og har vært med på å fronte kampanjen mot karakterpresset.

– Karakterpresset har lenge vært tabubelagt, selv om alle vet det er en realitet. Vi ønsket derfor å få det negative karakterpresset frem i lyset, og håper det kan bidra til å senke presset, sier Jarlsby.

Arbeidsgivere med på å øke presset

Kampanjen kalles “Jusspust”, og med kampanjen ønsker de at studentene skal reflektere over hvordan man selv forholder seg til presset. De har blant annet snakket med mange jurister fra ulike sektorer som kan fortelle at det ikke bare er karakterene som avgjør hva slags jobb man kan få. Studentene i Bergen har tatt kampanjen godt imot.

– Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på kampanjen. Ordet “jusspust” har blitt et begrep som studentene benytter seg av. Dette viser at karakterpresset har blitt et dagsaktuelt tema og viser at studentene engasjerer seg i egen psykisk helse, forteller Jarlsby.

Hun tror karakterpresset kan komme fra flere kanter, men at ulike arbeidsgivere er med på å øke pressset. På arbeidslivsdager er det ofte de største bedriftene som er mest synlig, og det er ofte de som har høye karaktersnitt som et krav. Jarlsby tror dette kan gi et forvrengt bilde av hvordan arbeidsmarkedet er.

Karakterer teller

Daniella Rivera og Håvard Berntsen studerer juss i Oslo, og har begge opplevd et karakterpress. De mener også at presset kommer fra arbeidsmarkedet.

– Jeg har ikke merket noe press fra medstudenter. Jeg har hørt historier om at man for eksempel ikke deler dommer med hverandre, men det er ikke tilfellet, sier Berntsen.


Håvard Berntsen og Daniella Rivera studerer juss i Oslo, og ønsker å få så gode karakterer som mulig. Foto: Ina Pettersen Jevne

Hverken Berntsen eller Rivera tror på at karakterene ikke teller i arbeidslivet, og ønsker gode karakterer for å ha valgfrihet etter studiet.

– Karakterer teller, og det er et pluss om du er en bra person i tillegg, sier Rivera.

Mer press i Bergen

Audun Aas startet på studiet i Bergen, og har nå valgt å flytte til Oslo for å fullføre utdanningen.


Audun Aas mener kampanjen kan vise studentene at de har mange muligheter. Foto: Ina Pettersen Jevne

– Jeg har kjent mer på karakterpresset i Bergen enn i Oslo, men det kan være fordi studentene er mer spredt her, og at vi giret hverandre mer opp i Bergen, sier Aas.

Han mener at noe av presset kan komme av at det er vanskelig å få gode karakterer på juss. Man kan føle at man jobber mye og lærer mye, og likevel kan ende opp med en dårlig karakter. Han synes kampanjen får frem et godt poeng.

– På studiet kan man få inntrykk av at alle jobber i privat sektor. Kampanjen viser at det finnes andre jobbmuligheter, mener Aas.