Det skal rettes spesielt fokus på forebygging av vold mot barn i regjeringens opptrappingsplan. Illustrasjon av Marion Lokin/Flickr.

Ny plan mot vold og overgrep

Regjeringen foreslår at 176 millioner kroner blir gitt til arbeidet mot vold og overgrep i 2017.
Onsdag, 2 november, 2016 - 13:57

I en pressemelding publisert 28. oktober legger regjeringen frem ny opptrappingsplan mot vold og overgrep. Målet er blant annet at voldsutsatte skal få bedre beskyttelse, etterforskningen av volds- og overgrepssaker prioriteres og det forebyggende arbeidet skal styrkes. 

Fokus på familievernsaker

I 2014 kunne Statistisk Sentralbyrå melde om en økning av antall familievernsaker med 38 prosent. Regjeringen skal nå trappe opp arbeidet for å snu den negative utviklingen. Fire statsråder står bak tiltaket mot at vold og overgrep skjer, og i statsbudsjettet for 2017 er det foreslått 176 millioner kroner i støtte. 

– Vi er stadig vitne til grove volds- og overgrepssaker, der barn og voksne har mistet livet eller har blitt alvorlig skadet. I tillegg til de menneskelige lidelsene, koster vold i nære relasjoner det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne i pressemeldingen. 

Av de 20 400 sakene som ble behandlet av Familievernet, omhandlet 5 prosent barn og unge. Opptrappingsplanen kommer til å rette spesielt fokus på vold mot barn. 

– Med denne planen synliggjør vi både hovedutfordringer knyttet til vold og overgrep, særlig mot barn, og vi presenterer tiltak for å møte disse utfordringene, sier Horne.

– Dette har feminister etterlyst lenge


Positiv til planen: Kristin Nesse Thue fra Seksualpolitisk nettverk for ungdom, sier opptrappingsplanen er et steg i riktig retning. Foto: Privat

 

Styremedlem i Seksualpolitisk nettverk for ungdom, Kristin Nesse Thue, er en aktiv debattant og kronikkforfatter rundt vold- og overgrepsaker. Hun sier opptrappingsplanen er et bra tiltak, men hun savner fortsatt fokus på enkelte saker.  

– Det er flott at det skal etableres et eget utvalg som gransker partnerdrap, det har feminister etterlyst lenge. I tillegg ser jeg at barnehagen trekkes fram som en arena for forebygging av uønsket atferd, og dette er et viktig skritt mot forebygging av blant annet voldtekt, sier Thue til Journalen.

Thue påpeker derimot at det fremdeles er visse aspekter planen mangler. 

– Jeg savner noe fokus på ikke-voldelige overgrep, særlig festvoldtekt. I tillegg er minoritetsperspektivet merkbart fraværende, vi må jobbe mye mer målbevisst mot disse miljøene. Videre vil jeg gjerne vite hvilke konkrete tiltak de planlegger å innføre i skolen. Det blir spennende å følge opp dette arbeidet, sier Thue. 

Styrker offeromsorgen

I kjølvannet av blant annet Hemsedal-saken, der tre voksne menn ble frikjent for voldtekt av en tenåring, har debattene rast om rettshåndhevelsen mot voldtekt i Norge.

I høst ble enda en voldektssak, med nær relasjon involvert, henlagt. På tross av innrømmelse om å ha hatt sex med sin tidligere kjæreste uten hennes tillatelse, ble en 17-åring fra Bergen frikjent for voldtekt. Kristin Nesse Thue tok opp problematikken rundt behandling av voldsofre i Aftenposten Si;D. 

– Det skal ikke mye til å skjønne at så mange av voldektsanmeldelser ikke er falske, vi vet at dere frikjenner tusenvis av skyldige voldektsforbrytere. De går hjem og står fritt til å gjenta forbrytelsen, og mange gjør det. Offeret derimot, hun som rettsstaten skal beskytte, hun får dobbel straff. Ikke bare ble hun voldtatt, men hun soner lange straffer – kanskje livstid – i et mentalt fengsel av angst og skam. Hva med hennes frihet?, skriver Thue i kronikken publisert på Aftenposten 31. oktober.  

Og det er tydelig at regjeringen tar kritikken om behandling av ofre på alvor. Justis- og beredskapsminister, Anders Anundsen, kommenterer i regjeringens pressemelding at oppfølging av voldsofre nå skal styrkes. 

– Vi skal styrke offeromsorgen gjennom å etablere offeromsorgskontorer i alle landets tolv politidistrikt. Sammen med kommunene skal de nye kontorene bidra til at voldsofre og deres pårørende blir ivaretatt gjennom hele straffesaken og får hjelp til å komme seg videre. Etterforskningen av saker om vold og overgrep prioriteres, kapasiteten skal styrkes og kvaliteten skal økes, sier Anundsen i pressemeldingen.