Fersk statistikk viser at barn ofte følger i tidligere generasjoners fotspor når de skal velge yrke. Illustrasjonsfoto: Obra Shalom Campo Grande / Flickr

Yrkesvalg går i arv

Bestefars yrke kan ha innvirkning på barnebarnas yrkesvalg.
Torsdag, 24 november, 2016 - 11:20

En ny studie fra Statistisk sentralbyrå viser at økonomiske kjennetegn som yrke og utdanning ikke bare går i arv fra foreldre til barn, men også fra bestefar til barn. Den nye studien inneholder data over en tidsperiode på 146 år.

Det er første gang en studie på dette området dekker en såpass lang tidsperiode, og samtidig et helt land. Norge har data fra folketellinger på enkeltindivider helt tilbake til 1800-tallet, noe som er bakgrunnen for at studien har vært gjennomførbar.

Studien er utført av forsker i Statistisk sentralbyrå, Jørgen Heibø Modalsli, med doktorgrad i samfunnsøkonomi. I og med at det brukes historiske data helt tilbake til 1865, ser han bare på generasjoners mannslinjer. 

– De historiske dataene må kobles sammen med individdata hvor man ser på fornavn og etternavn, forklarer Modalsli. – Det er da vanskelig å få med kvinnene, ettersom de ofte tok ektemannens etternavn.

Likevel mener forskeren at det ikke vil være unaturlig å tenke at også kvinner går i besteforeldrenes fotspor når det kommer til yrkesvalg. 

– Det vil være naturlig å tenke at dette er mer normalisert i dagens samfunn med tanke på kjønnsforhold og mer likestilling innen yrkeskarriere. Likevel har man i annen forskning sett visse tegn til at jenter velger yrke mer likt mor, mens gutter velger mer likt far.

Tilfeldig yrkesvalg

Hilde Sigholt Mageli (27) er en av dem som har gått samme yrkesretning som sin bestefar. Bestefaren jobbet som politi, og etter hvert lensmann, i hele sin aktive yrkeskarriere. Mageli er selv politibetjent ved Meløy lensmannskontor i Nordland politidistrikt. Hun mener at valg av yrke var helt tilfeldig.

– Da jeg skulle finne ut hva jeg hadde lyst til å studere skrev jeg ned ulike kvaliteter og utfordringer jeg ønsket i min fremtidige jobbhverdag. Summen av dette førte til at jeg valgte å søke Politihøgskolen, hvor jeg var så heldig å komme inn. 


Hilde Sigholt Mageli (27) valgte som bestefar. Foto: Privat

I tillegg til bestefaren var også bestemorens far og bror lensmenn. Mageli tror derimot ikke at hverken deres eller bestefarens yrke i politiet har spilt inn på hennes yrkesvalg.

– For meg var det viktigere å velge et yrke jeg interesserte meg for, og som jeg ville trives med over tid. Det var nok bare tilfeldig at det ble det samme yrke som bestefar hadde.
 

Familieegenskaper i arv

Modalsli tror derimot ikke barnebarns yrkesvalg er helt tilfeldig. 

– Det handler for det første om hvilke muligheter man har og hvilket studie man kan komme inn på. Muligheter handler også om hva man kan forestille seg, og da må man spørre hva man selv ønsker og interesserer seg for.  

I dagens samfunn velger de fleste yrkesretning i ung alder. Forskeren sier at man ikke kan vite om alle alternativer over hva man faktisk kan velge å jobbe med, og forklarer at det er her arv av yrker kommer inn.

– Man kjenner jo ikke mennesker som jobber innenfor alle mulige yrker. Yrkene man har hatt rundt seg i oppveksten vil derfor spille inn i de alternativene man klarer å forestille seg. Man kan si at man velger fra en meny basert på de rammene man har rundt seg.

Egenskaper i familien er også en grunn til at yrkesvalg ikke er helt tilfeldig.

– Noen egenskaper er bedre egnet til noen typer jobber. Det er en viss arvelighet i alle egenskaper, ikke nødvendigvis bare fra foreldre til barn, men også fra besteforeldre til barnebarn. Dermed vil egenskaper familien besitter spille inn på yrkesvalg, utdyper Modalsli. 
 

Sterkere effekt tidligere

I studien finner Modalsli at økonomiske kjennetegn blir svakere over tid. Dersom man går 150 år tilbake i tid, var arv av økonomiske kjennetegn sterkere enn det de er nå. I dagens samfunn har man flere muligheter, flere yrkesalternativer og formell utdanning finnes i større grad. Likevel er ikke familieeffekten helt borte.

– Når man sammenligner data over så lange perioder må man ta hensyn til at landskapet forandrer seg, avslutter forskeren. 

Emneord: