45 prosent av studentene ved HiOA skal denne høsten ha digital eksamen. Foto: Dennis Skley/Flickr.

Stadig flere HiOA-studenter har digital eksamen

Ved vårsemesteret 2015 tok 8 prosent av studentene ved HiOA digital eksamen. Denne høsten har andelen økt til 45 prosent.
Torsdag, 3 november, 2016 - 13:07

Irene Lona, prosjektleder for anskaffelse og implementering av digital eksamensløsning forteller at Høgskolen i Oslo og Akershus begynte med digital eksamen som ordinær løsning vårsemesteret 2015.

- Da var det omtrent 1200 studenter, eller åtte prosent, som hadde det. Andelen har økt ved hvert semester siden det.

Høsten 2015 hadde 20 prosent digital eksamen, 35 prosent våren 2016 og hele 45 prosent denne høsten.

- Vi har innført det med en økning hvert år. Dette fordi vi måtte få på plass infrastruktur, som kvalifiserte rom med nok strøm.
Nå stopper økningen litt opp, fordi eksamensløsningen ikke støtter oppgaveløsning av f.eks.matematikkoppgaver.

Studentene positive til digitalisering

Frida Rønning, Malin Ørsahl og Jorunn Skøyen går alle tredje året på bibliotek- og informasjonsvitenskap, og har kun hatt tradisjonell eksamen.
De er litt delte i den positive omtalen av digitalisering.

- Det er på tide, mener Jorunn
- Jeg foretrekker å skrive for hånd, så det er ikke så viktig med digitalisering, sier Frida
- Jeg syns det er veldig fint, for jeg skriver sakte for hånd, forteller Malin.

De skal alle tre ha digital eksamen for første gang denne høsten, der de må bruke egne datamaskiner. Siden Frida foretrekker å skrive for hånd, er det da mulig å gjøre dette nå?
- Nei, det har jeg ikke sjekket ut, avslutter Frida lattermildt.

 


Lisa Heimdal (t.v.) og Julie Guldbrandsen (t.h.) mener det er på tide at digitaliseringen er på vei. Foto: Petter Pettersen

Julie Guldbrandsen og Lisa Heimdal går siste året på medier og kommunikasjon. De stiller seg positive til innføring av digital eksamen.

- Jeg husker tilbake på de skriftlige eksamenene jeg har hatt, og at det var litt pes. Så jeg tenker det er bra at det digitaliseres, sier Julie

- Jeg er enig med Julie. Det går i takt med utviklingen at det digitaliseres, sier Lisa.

- For oss som er såpass unge og ikke er vant med å ha skriftlig eksamen på ungdomsskole eller videregående, er det veldig unaturlig at man på en høyere utdanning skal skrive for hånd, legger Julie til.

Ørjan Ryland går andreåret på journalistikk, og har hatt både tradisjonell og digital eksamen. Han forteller om en positiv opplevelse av digitaliseringen.

- Det er veldig bra, og virkelig på tide. Så lenge det lar seg gjøre bør alle studieretninger gå for denne varianten. Unntakene bør være de fagene der man må illustrere og tegne, som i enkelte helsefag. Ved digital eksamen får man sjansen til å skrive og redigere besvarelsen mer effektivt, forteller han.

Han mener det er få negative sider ved digitalisering, og at disse eventuelt ikke er større enn ved tradisjonell eksamen.

- Man kan sikkert diskutere sjansen for juks dersom noen har veldig god digital kompetanse ved digital eksamen, men jeg vil si at sjansen for juks er større ved skriftlig eksamen. Dessuten finnes det eksempler på studenter som har fått stryk på eksamen fordi de ikke har god nok håndskrift. det gjør at sensoren får et visst inntrykk av kandidaten. Ved digital eksamen er man sikker på at besvarelsen er lesbar, da er det bare linvistikken det står på, avslutter Ryland.