Læreplanen for seksualundervisning får kritikk fra flere hold. Foto: Hanna Kristin Hjardar

- Vi trenger bedre seksualundervisning

Unge mennesker bryter med egne seksuelle grenser. Leder av Senter mot incest og seksuelle overgrep synes utviklingen er urovekkende.
Onsdag, 23 november, 2016 - 14:29

- Ungdommer føler seg presset til å virke mer erfarne enn de egentlig er, sier Inger Lise Stølsvik. Hun er jurist og leder for Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark.


Inger Lise Stølsvik er bekymret for mangler i seksualundervisningen.

Hun opplever at seksualundervisningen i skolen ikke strekker til. Dagens læreplan dekker emner som forplanting, anatomi og sykdommer. Stølsvik tror likevel at et større fokus på samtykke ville gitt norsk ungdom et sunnere forhold til egen seksualitet.

- Man får ikke kunnskap om frivillighet og gjensidighet. Selv om det er viktig å vite hvordan kroppen vår fungerer, er vi nødt til å ha med følelser og opplevelser på samme plan som det rent kroppslige, sier hun.

Overgrepstall øker

Politidirektoratet meldte i mars at antall anmeldte seksuallovbrudd i perioden 2014 til 2015 økte med 19 prosent. Politiet mener det er grunn til å tro at mørketallene på området er høye.I mars holdt politiet en pressekonferanse, hvor de understrekte at de stigende tallene også kan skyldes at flere tør å anmelde voldtekter.

Stølsvik sier overgrep kan være en konsekvens av manglende fokus på samtykke i undervisningen.

- Det som kan skje er at mennesker som ikke hadde tenkt å forgripe seg kan ende opp med å gjøre det, fordi de ikke kan nok om grenseoverskriding. En annen konsekvens er at unge forstrekker seg seksuelt, og blir med på mer enn de egentlig er klare for, mener hun.

Alternativ undervisning  

Skeiv Ungdom er blant organisasjonene som prøver å forbedre undervisningen i skoler. På forespørsel reiser de rundt på ungdomsskoler for å tilby et alternativ til lærerplanen. Organisasjonen fokuserer på seksuelt utrykk, identitet og samtykke.


Pernille Sivertsen tror ungdommen ønsker å lære om mer enn prevensjon.
Foto: Hanna Kristin Hjardar. 

- Vi prøver å fylle inn der det skranter på læreplanen, sier Pernille Sivertsen, leder for Skeiv Ungdom.

Hun synes det er for lite fokus på hvordan grensene kan bli flyttet, spesielt etter alkoholbruk.

- Skeiv Ungdom skulle gjerne sett at dette var noe som fikk ta opp mer plass i lærerhøyskolen, og at det var noen konkrete krav til innhold og antall timer. Jeg tror at mange ungdommer går med på ting de ellers ikke ville gått med på, fordi de føler at de må. Mange synes rett og slett det er vanskelig å si nei, sier Sivertsen. 

Samarbeid mellom skole og hjem

Stølsvik mener at hjemmet også er en god arena for å snakke om sex, men hun understreker at det i realiteten er svært forskjellig hva foreldre snakker med barna sine om.

- Det er lurt av foreldre å tidlig innlede til åpne samtaler om god og vond berøring. Små barn bør også forstå hva det vil si å eie sin egen kropp. Men vi vet av erfaring at mange foreldre ikke skaper et klima for slike samtaler. Derfor er det viktig at skolen gir unge mennesker et felles utgangspunkt, forklarer hun.

Journalen har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet, som ikke hadde anledning til å uttale seg.