Nestleder Helene Kongerud ønsker at gode forelesere skal belønnes. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Vil rangere forelesere

Studentparlamentet ved HiOA vil belønne forelesere for å være gode kunnskapsformidlere, men ikke alle tror det vil la seg gjennomføre.
Tirsdag, 22 november, 2016 - 13:07

– Både Norsk Studentorganisasjon (NSO) og Studentparlamentet fører en politikk der de ønsker en pedagogisk merittering. For å vise hva vi mener er god undervisning, har vi innført en kartlegging over hvilke preferanser studentene har til sin undervisning, forteller nestleder Helene Kongerud ved Studentparlamentet ved HiOA.

Hun forteller at de ulike studentrådene ved Høyskolen i Oslo og Akershus har fått i oppgave å komme opp med ulike forslag på hva som kjennetegner en god foreleser. Dette er gjort for å inkludere studentene til å komme med sine innspill med hva de mener er god kunnskapsformidling. 

Lønnsøkning som belønning

Foreløpig vet ikke HiOA hvilke opprykksmuligheter de skal benytte seg av. Et forslag er at forelesere kan forvente seg en lønnsopphøying på bakgrunn av å være flinke forelesere. Både Universitet i Tromsø og NTNU har allerede begynt å drøfte hvilke kvalifikasjoner som avgjøre at forelesere ”rykker opp” i et slikt meritteringsystem. Det er nasjonale uenigheter om resultatet av et slikt system skal omfatte en lønnsopphøying til underviser eller belønning til institusjon.

– Vi begynner å samle inn alle forslagene fra Studentenes fakultetsråd den 7. desember. Jeg regner med at vi skal klare å ha ferdig en smørbrødliste med studentenes innspill en gang i desember, sier Kongerud.

Nestlederen forteller at NSO sin Fag- og forskningspolitiske komité kommer til å sette noen fellesrammer for hvordan dette prosjektet skal fungere på et nasjonalt nivå. Likevel understreker hun at de forskjellige institusjonene kan være uenige i de nasjonale rammene som blir fastsatt. Her kan HiOA komme frem til sin egen løsning.

Utfordrende å vurdere undervisning

Høgskolelektor Åge J. Schanke hadde ikke hørt om forslaget før Journalen kontaktet han. Han mener at kvalifikasjoner og ferdigheter i sammenheng med undervisning bør ha betydning for merittering. Likevel tror han ikke det vil være noen enkel sak å vurdere undervisning. 

– I en klasse vil studenter være på ulike nivåer, ha ulike behov og derfor også vurdere undervisningen noe ulikt. Det gjør det til en utfordring å tilpasse undervisning slik at den treffer det nivået de fleste studentene er på, forteller han.

Han mener det derfor kan være komplisert å komme frem til en ”riktig mal” eller et sett med kvalifikasjoner på hva som kjennetegner en god foreleser.

–Gjennom veiledning er det enklere å tilpasse det individuelle nivået til studenten, men i klassesammenheng er dette mer krevende, som igjen vil gi utfall på en slik evaluering, påpeker han. 

Kvalifikasjoner bør telle

Synes du det er urettferdig at forelesere kan stige i gradene, kanskje til og med øke lønnen sin, på bakgrunn av hvor gode de er som kunnskapsformidlere i undervisningen? 

-Det er et poeng at også kvalifikasjoner som underviser bør telle i tillegg til det en gjør som forsker.  Forskning er ofte det som er mest synlig og dermed mest kvalifiserende med tanke på lønn, avslutter han.

Emneord: