God start for =Oslos julebok

Vendepunkt er temaet for årets =Oslo julebok. Både redaktøren og selgerne er optimistiske til salget.
Fredag, 2 desember, 2016 - 11:22

Fjorårets bok var en suksess med kun 18 eksemplarer igjen på julaften. I år er det trykt opp enda flere eksemplarer, og redaktøren i =Oslo, Lars Aarønæs, håper på å slå fjorårets salgstall. Allerede før desember har salgstallene vært gode. =Oslo-selgerne Anniken og Christer opplever folk som veldig positive til boka, og svært gavmilde.

Vendepunkt

Forsiden prydes av Aksel Hennie, og boken består av 32 historier der forskjellige personer, og en hund, forteller om vendepunkt i livene sine. Temaet er noe både kunder og selgere kan kjenne seg igjen i. For flere selgere har også det å få selge =Oslo vært et vendepunkt. Lars Aarønæs forteller at baktanken med temaet var at alle skulle fortelle om et viktig vendepunkt i sitt liv, uavhengig av om det var til det bedre eller til det verre.

 

 

 

 

 

Emneord: 
Tags: