Barn i en syrisk flyktningleir. Foto: Mustafa Khayat/ flickr.com

Skepsis til innvandrere øker

Holdningen til innvandrere er blitt mer negativ viser en ny undersøkelse.
Torsdag, 19 januar, 2017 - 12:19

Mot slutten av 2016 publiserte Statistisk sentralbyrå resultater fra en undersøkelse som omhandler befolkningens holdning til innvandrere.

En tredel av de som svarte på undersøkelsen mener at det burde bli vanskeligere å få oppholdstillatelse i Norge. Dette er en økning på fire prosent siden 2015. Derimot var det omtrent halvparten som mente at ordningen er grei slik den er i dag.

I tillegg er det flere som mener at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet, og færre som mener at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i det norske arbeidslivet.

Dette er den første undersøkelsen etter asylinnvandringen i fjor høst.


Undersøkelse fra SSB om innvandrere, 2016. Faksimile: Statistisk Sentralbyrå Faksimile: Statistisk sentralbyrå