Illustrasjonsfoto: Bill Barber/ flickr.com

Handelsoverskudd ned 10,6 prosent

I 2016 falt handelsoverskuddet fra utenrikshandel til 747 milliarder - 10,6 prosent mindre enn i 2015.
Torsdag, 19 januar, 2017 - 10:54

Den 16. januar kom de foreløpige tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) om handelsoverskudd. Denne statistikken spår det laveste handelsoverskuddet siden 1999. 

Ifølge SSB skyldes dette blant annet fall i eksportverdi på industrimaskiner, og lavere eksport av raffinerte mineraloljeprodukter. 

Til tross for at fiskeeksporten ga rekordhøye eksportverdier, ble det et fall i handelsoverskudd på hele 10,6 prosent. Eksporten av varer utgjorde til sammen 747 milliarder kroner i 2016.

Emneord: