Owen fra Irland er en av de som tok seg en blås utenfor Oslo S. Han har røyket i 30 år uten grunn. Foto: Helmine Syvertsen.

Nordmenn røyker mindre

Den nye rapporten fra Statistisk Sentralbyrå viser at nordmenn røyker mindre og snuser mer.
Onsdag, 18 januar, 2017 - 14:07

I dag kom den nye rapporten om nordmenns røykevaner. Den viser at det fortsatt er vanligere å røyke enn å snuse daglig. 

Det er vanligere å røyke for de over 44 år, mens de yngre ser ut til å foretrekke snus. En av seks kvinner i alderen 16-34 år snuser daglig. Det er en økning fra fire prosent i 2015 til syv prosent i 2016.

Selv om antallet blant menn har gått ned, er det en generell økning av daglige snusere i befolkningen.

I følge SSB har andelen daglige røykere blant menn gått opp fra 13 til 14 prosent. 

Nordmenn røyker på papiret, men ikke i praksis

Da journalen skulle prate med røykere om røyking, var det mange nordmenn som diskre stumpet røyken. Til slutt stilte en kvinne som anonym, fordi hun ville unngå å bli stigmatisert. Folk fra utlandet var derimot ikke vanskelig å be og slo av en prat om deres røykevaner.

Hør røykerne prate om røyking her:

 

 

 

 

 

 

Emneord: