Stor pågang ventes på bussene i Oslo tirsdag. Foto: Andreas Nygjerd

Ruter venter økt pågang

Oslo kommune innfører midlertidig kjøreforbud mot dieseldrevne kjøretøy i Oslo, grunnet høy luftforurensning.
Mandag, 16 januar, 2017 - 16:25

Tirsdag 17. januar innfører Oslo kommune midlertidig kjøreforbud mot dieseldrevne kjøretøy i Oslo, grunnet høy luftforurensning. Det kan bli en slitsom dag for de som er vant til å ta seg frem med dieseldrevet bil. Ruter AS venter økt pågang på sine kollektivtransportmidler, og kan også få en hektisk dag.

Gir fritak for arbeidsbiler

– Dette er første gangen denne vinteren at det er ventet så høyt nivå av nitrogendioksid at denne type tiltak av dieselforbud har blitt vurdert. Liknende mengder ble også målt noen dager i januar i fjor, men da ble det ikke iverksatt slike tiltak som kommer til å brukes nå, sier Åsne Løseth som arbeider i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

En del kjøretøy har fritak fra forbudet. Dette gjelder først og fremst biler som brukes i arbeidssammenheng.

– Informasjon om hvilke dieselkjøretøy som har fritak for kjøreforbudet på tirsdag, finnes på Oslo kommune sin nettside. Generelt gjelder det næringstrafikk som må dokumentere kjørebehovet sitt, sier Løseth.

Ruter endrer ikke kollektivtilbudet

Kjøreforbudet gjelder fra kl. 06 frem til kl. 22, og ventes først og fremst å ramme de som bruker dieselbilen sin for å ta seg til og fra jobben. Ruter forventer økt pågang på deres kollektivtransportmidler.

– Kollektivtrafikken kjører i utgangspunktet som normalt. Vi forventer økt pågang, men vi har noe ledig kapasitet i systemet, skriver Kommunikasjonssjef hos Ruter AS, Gro Feldberg Janborg.

Ruters erfaring fra liknende situasjoner viste at trafikkavviklingen gikk greit. Folk fulgte oppfordringen Ruter gikk ut med i forkant, og valgte alternative reisemåter som å reiste enten før eller etter rush-tidene. De minner reisende om å beregne ekstra god tid, og være tålmodige.

Hell i uhell betyr mindre dieselbiler ute i trafikken og økt fremkommelighet for bussene, og Ruter stiller seg positive til morgendagens utfordring.

– Vi minner om at reisegarantien gjelder, skriver Janborg.