Hele landet påvirkes av pågående kamper og vold, sier en representant for Flyktninghjelpen. Foto: Charles Crail/ flickr

Stadig verre i Afghanistan

Afganistan er et av de fattigste landene i verden, og flere og flere trenger derfor humanitær hjelp i landet
Tirsdag, 17 januar, 2017 - 13:32

Afghanistan er et av verdens fattigste land og den pågående konflikten i landet fortsetter å føre til nød. Ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen OCHA har tallet på personer som trenger humanitær hjelp økt til 9,3 millioner, altså 13 prosent flere enn i fjor. Av disse lider 1,8 millioner av akutt undernæring.

Vanskelig å komme til med nødhjelp

Michelle Delaney befinner seg nå i Afghanistan på vegene av flyktninghjelpen, og ser situasjonen på nært hold.

– Krisen i Afghanistan er regnet for å være den mest langvarige i verden, og det siste året har antallet som trenger hjelp bare økt. Mer enn en halv million måtte flykte i 2016 alene, sier Michelle Delaney til Journalen. 

– En av grunnene til at flere er drevet på flukt er fordi en større del av landet er blitt åsted for kamper, faktisk har hele landet nå blitt påvirket av den pågående volden. Vi når ut til endel, men mange steder kommer ikke hjelpen fram fordi det for farlig, sier hun.

Store problemer med å stabilisere staten

Amerikanske SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction) la nylig frem en rapport som tar for seg hovedtruslene i landet. I rapporten kommer det fram at 15 år med bestrebelser ikke har ført til en bedring av situasjonen.

En av truslene mot stabilitet er at korrupsjon fremdeles gjennomsyrer samfunnet. I 2015 sa 89 prosent av spurte afghanere at korrupsjon oppleves som et problem i hverdagen, i 2016 var det enda flere. Det har vært vanskelig å sikre at bistandspenger brukes til det som var tenkt.

En annen trussel som troner på topp ifølge rapporten er de afghanske styrkenes manglende kapasitet til å trygge landet mot Taliban og andre terrorister. Rekordmange sivile ble drept i løpet av fjoråret. Mange av tapene kommer av hyppige terrorhandlinger begått av Taliban og IS. 

Etter Obama sendte nylig hjem 8400 soldater, det er uvisst hvordan Trump vil håndtere situasjonen videre. USA har siden 2001 i brukt 115 milliarder dollar på militære og bistand i Afghanistan, ifølge SIGAR

Utenriksministeren fremhever det positive

Norge har også bidratt med tilsammen 20 milliarder siden 2001. I forrige uke presenterte utenriksminister Børge Brende en redegjørelse om Afghanistan i Stortinget. Børge Brende sier i talen at det har gått framover med landet de siste årene til tross for de alvorlige problemene.

– Oppgaven har vært og er fortsatt meget krevende. Dagens situasjon er bekymringsfull. Til tross for dette, må vi ikke glemme at vi har gjort betydelige fremskritt de siste 15 årene, forteller Brende.

Han nevner at landet har gjennomført et demokratisk valg og fått flere mediehus som våger å stille kritiske spørsmål. Flere kvinner får også gå på skole.

Brende sier at Afghanistan vil være avhengig av internasjonal støtte til forsvaret og annen bistand i mange år fremover.

– Det er i dag bred enighet om at konflikten neppe kan finne sin endelige løsning militært. Vi skal gjøre vårt for å forsøke å påvirke partene til å starte en inkluderende afghansk fredsprosess. Veien frem er imidlertid lang, sier Brende