Nasjonale prøver og familiebakgrunn legges til grunn i skolebidragsindikatoren. Foto: Morten Oddvik/Flickr.

Store forskjeller i Oslo-skolen

Den nye skolebidragsindikatoren SSB har kommet med viser store forskjeller blant skolene i Oslo.
Tirsdag, 24 januar, 2017 - 15:09

Skolebidragsindikatorer

  • Gjennomsnittsresultatet for elevene på skolen, justert for elevenes tidligere resultater og/eller familiebakgrunn.
  • Skalaen de rangeres etter går fra 1 til 6, der 3,4 er gjennomsnittet.

Kilde: SSB

19.januar publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) en ny rapport der de rangerer barne- og ungdomsskolene i Norge etter skolebidragsindikator. Rapporten skal “analysere forskjeller mellom skolers og kommuners bidrag til elevers resultater på nasjonale prøver og eksamen”.

SSB skriver i sin rapport at disse tallene er justert etter blant annet elevenes familiebakgrunn, og kan brukes til å sammenligne skoler med forskjellige elevsammensetninger.

 

Østmarka skole på topp i Oslo

På ungdomstrinnet (8.-10.klasse) strekker poengene seg fra 2,6 som laveste rangering til 4,0 som høyeste. Og forskjellene på skolene i mellom- og ungdomstrinnet kan bety et helt år med vanlig læring.

En viktig poengtering er at dette ikke sier alt om skolen. På ungdomstrinnet viser det skolens bidrag i eksamensfaget til eleven, og ikke om skolens bidrag til læring i andre fag. Den sier heller ikke noe om skolens bidrag i andre aspekter ved skolegang, og indikatoren er kun en del i en større helhet.

Ifølge rapporten lykkes man i Oslo i større grad å få svake elever til å prestere bedre, enn å få snittelever til å gjøre det bedre eller like bra som før. Det er Østmarka skole som har den høyeste poengrangeringen på ungdomstrinnet i Oslo-skolen med 3,8, og fungerende rektor er forønyd med resultatene.

–- Jeg har ikke fått satt meg inn i dene rapporten enda, men at vi gjør det så bra er positivt å høre, sier fungerende rektor ved Østmarka skole, Carina Frantzen.

Lavest poengrangering får Oslo Montessoriskole med 3,1, rektor Ellen Steina mener det er stor usikkerhet rundt tallene og mener det forklarer lite ved skolen.

–- Grunnet lavt elevtall er usikkerheten i tallene svært stor på Oslo Montessoriskole, og variasjonen er mest sannsynlig tilfeldig. En enkeltelev kan føre til store variasjoner både positivt og negativt, kommenterer hun.