Bygger nye handikap-celler

Nye fengselsceller tilpasset funksjonshemmede kan korte ned soningskøen for denne gruppen.
Fredag, 24 februar, 2017 - 17:13

På Ullersmo Landsfengsel og Eidsberg Fengsel bygges det nå fire nye fengselsceller for funksjonshemmede som skal sone. Journalen har fått et innblikk i hvordan soningsforholdene tilrettelegges for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Det er bare fire måneder til at de nye fengselscellene på Ullersmo Landsfengsel skal åpne. Blant disse bygges det fire nye handikapp-tilpassede celler som skal sørge for at soningsforholdene til handikappede blir ivaretatt. Personer med kraftig nedsatt funksjonsevne er avhengig av å få hjelp gjennom hverdagen, og uten denne helpen blir det umulig å gjennomføre soning.

Får ikke sone

Journalen har vært i kontakt med en person som har ventet i mange år på å få sone en dom han har hatt hengende over seg siden 2009. Han er lam i store deler av kroppen, og forteller at han ikke kan sone dommen sin fordi norske fengsler ikke har mulighet til å tilrettelegge for den hjelpen han trenger. De tilrettelagte cellene er fulle, og ettersom han skal sone på lukket avdeling får han ikke hjelp av de personene som kjenner ham og vet hva han trenger hjelp til.

Hjelpepleiere fra kommunen

 – I utgangspunktet er det slik at de klarer seg selv, på samme måte alle andre mennesker i samfunnet. I den grad man da har behov for særlige hjelpemidler, er cellen det da et rom som er tilpasset de funksjoner man trenger, forklarer direktør for Kriminalomsorgen Øst Jon Sverre Bråthen.

Bråthen peker på at et nødvendig sikkerhetsbehov ved fengselets lukkede avdeling vil gjøre det vanskeligere for helsepersonell å få tilgang, særlig i helgene. Ullersmo Landsfengsel er et lukket fengsel, og de nye handikap-cellene inkluderes derfor i området med høy sikkerhet.

 – Det er noen handikapede som har såkalte særlige hjelpebehov, som da har et spesielt behov for å få hjelp gjennom døgnet, og da er det slik i Kriminalomsorgen at det er det kommunale hjelpeapparatet som skal bidra med dette, sier Bråthen.


ULLERSMO: Her bygges det fire splitter nye handikap-tilpassede fengselsceller.

Statlig ansvar

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har utarbeidet en rapport om soningsforholdet til utsatte grupper i fengsel, som Journalen har fått innsyn i. Utvalget peker særlig på mennesker med nedsatt funksjonsevnes rettigheter i forbindelse med soning i norske fengsler.

“Staten har plikt til å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å sikre, verne og fremme menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne” heter det fra rapporten, som igjen viser til grunnlaget i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter. Artikkel 25 i FN-konvensjonen peker på at staten også skal sikre tjenester for de innsatte for å begrense og forhindre ytterligere funksjonsnedsettelser i tiden den enkelte er inne til soning.
 

Emneord: