Frank er ufrivillig far, og synes det er vanskelig å bli tvunget inn i en situasjon man ikke ønsker å være i. Illustrasjonsfoto. Foto: Arne Vatn

– Jeg føler meg som en sæddonor, ikke en far

"Frank" opplevde å bli far uten å ville det. Han tar til orde for at juridisk abort bør bli en realitet i Norge.
Torsdag, 16 februar, 2017 - 09:38

Juridisk abort

- Innebærer at et barns biologiske far kan si fra seg både rettigheter og plikter ved farskap på samme måte som kvinner kan gjennom abort eller adopsjon.

- Konseptet ble lansert den danske sosioøkonomen Henrik Platz, som hevder en innføring er nødvendig for å sikre likestilling.

- Støttespillere mener at juridisk abort gir menn og kvinner så nær like rettigheter i abortspørsmål som mulig.

- Motstandere hevder at ordningen er en unnskyldning for å la menn unngå sitt ansvar som far.

Kilde: Wikipedia

Flere mener det nå er på høy tid at menns rettigheter i abortsaker styrkes. Politikere i Sverige har tatt til orde for såkalt juridisk abort, som innebærer at menn kan frasi seg retten til å betale barnebidrag, om det er slik at de ikke ønsket å få barn og ikke vil ha noe med barnet å gjøre.

– Et barn bør bli født som et resultat av kjærlighet

Journalen har møtt Frank som opplevde å bli far uten å ville det selv. Han forteller at det er vanskelig å bli tvunget inn i en situasjon man ikke ønsker å være i.

– Det går ikke en dag uten at jeg tenker på ungen. Det er et barn her i verden som er mitt, uten at jeg har ønsket det selv.

Han forteller videre at han selv har vokst opp med en far som ikke var emosjonelt til stede. Han skulle ønske at hans far ikke kom inn i livet hans i det hele tatt.

– Et barn bør bli født som et resultat av kjærlighet, det bør være ønsket av begge foreldrene. Det er ikke kult for et barn å tenke på at det ikke er ønsket.

– Å fraskrive seg farskapet er selvsagt en vanskelig avgjørelse å ta, men det bør likefullt være en mulighet. Det er så mange kvinner som velger å beholde et barn i mot fars vilje. Hvis en kvinne blir gravid så kan hun gjøre absolutt hva hun vil. Det mener jeg er feil.

Hør Frank fortelle sin historie her:

 

– Vil svekke barns og kvinners rettigheter

Professor Aslak Syse ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo, frykter for konsekvensene hvis juridisk abort blir en realitet i Norge. Han har tidligere uttalt seg kritisk til å gi menn økte rettigheter i abortsaker.

– Juridisk abort innebærer at mannen ønsker å fraskrive seg delaktighet i et svangerskap. Det er da ikke mulig å vurdere dette annerledes enn et fundamentalt brudd med ønsket om et mer likestilt foreldreskap, sier Syse.

Syse mener at økt innflytelse til mannen vil svekke kvinnens rettigheter tilsvarende.

– Etter 12 ukers graviditet fattes avgjørelsen av en abortnemnd, og avgjørelsen skal tas i samråd med kvinnen, og det skal legges stor vekt på kvinnens vurdering. Her har ikke mannen noen naturlig plass, og en hver rettighet som han tillegges, vil med nødvendighet måtte svekke kvinnens rettigheter tilsvarende, sier Syse.

Emneord: