Ifølge politiets årsrapport har anmeldelse av ran gått ned med 15,8% fra 2015-2016. Illustrasjonsfoto: Tookapic/www.pexels.com (CC0 License)

Stor nedgang i ran og tyveri

Vinningslovbrudd utgjør 33.7 % av alle anmeldte lovbrudd i Norge, men nedgangen de siste årene har vært tydelig merkbar. 
Torsdag, 16 februar, 2017 - 14:38

I en rapport publisert av Politiet i slutten av januar i år, skriver de at tallet på anmeldt vinningskriminalitet har gått ned med 17,2 % fra 2015-2016. Denne trenden har pågått helt siden 2012. Dette året var det 179 974 anmeldte lovbrudd, mens det i 2016 ble rapportert om 113 610 anmeldelser om samme typen kriminalitet. 

Vinningskriminalitet er en forbrytelse må være begått i hensikt om å skaffe seg selv eller andre en uberettiget vinning. Eksempler på dette kan være tyveri, smugling, underslag og bedrageri. 

Nesten 50 % færre ran

Politiets rapport viser at antall anmeldte ran er en av typene lovbrudd som har sunket mest siden 2012. Det vises at nedgangen er på hele 46,9 % i perioden 2012-2016, altså er antallet anmeldte ran nesten redusert med halvparten på fire år. 

Flere mulige årsaker

I rapporten spekuleres det i flere mulige årsaker til nedgangen. 
”Det antas å være flere årsaker til denne nedgangen, herunder svingninger i markedet for elektroniske artikler, politiets satsing på å redusere vinningslovbrudd og tyveri fra personer på offentlig sted, og endringer i politiets sakskoding/statistikkuttrekk som følge av ny straffelov,” heter det i rapporten.

Politiet sier det er en kombinasjon av disse årsakene som utgjør resultatene, og at det er opp til hver enkelt politimester å beslutte hvordan ressursene i hvert distrikt skal utnyttes. De har mange oppgaver som skal fordeles og de forsøker å bruke ressursene godt og effektivt på alle områder. 

”Endringer i politiets sakskoding/statistikkuttrekk som følge av ny straffelov” går ut på at inndelingen av lovbrudd har blitt endret i den nye straffeloven. Bedrageri er tatt ut av statistikken som omfatter vinningskriminalitet og flyttet til kategorien økonomilovbrudd.

Dette regnes også som årsaken til at oppklaringsprosenten for vinningskriminalsaker har økt med 1,0 % det siste året. 

 

 

Emneord: