På kun to år har anmeldelser i Oslo gått fra rekordhøyt til rekordlavt antall. Foto: Anna Camilla Kjensmo

Nedgang i antall anmeldelser

I fjor fikk Oslo politidistrikt inn det laveste antall anmeldelser på 14 år.
Mandag, 20 februar, 2017 - 15:49

I 2016 ble det registrert i overkant av 65 000 anmeldelser i Oslo politidistrikt, dette viser en fersk rapport fra politiet. Dette er det laveste antallet anmeldelser i distriktet på 14 år, og en nedgang på 3,8 prosent fra 2015. Siden 2012, som var et år med et rekordhøyt antall anmeldelser, har statistikken stadig gått nedover.

Samtidig som mengden samlede anmeldelser går ned, øker antallet anmeldelser for seksuallovbrudd og vold. Fra 2015 til 2016 økte antall anmeldelser på seksuallovbrudd med over 25 prosent, fra 238 anmeldelser i 2015 til 298 anmeldelser i 2016.

 

Emneord: 
Tags: