Holdningen til bevæpning har endet seg blant politistudenter siden 2013, ifølge en ny undersøkelse. Foto: Torgny Alstad/Flickr

Ni av ti politistudenter sier ja til bevæpning

Flere politistudenter er for rutinemessig bevæpning av politiet nå enn før.
Mandag, 13 februar, 2017 - 13:34

I en ny masteravhandling, gjort av Pernille Skjevrak, kommer det fram at ni av ti politistudenter er positive til bevæpning av politiet. Dette viser en holdningsendring til rutinemessig bevæpning. I avhandlingen sammenlignes svarene fra en spørreundersøkelse gjort på to studentkull, et fra 2013 og et fra 2016. Begge kullene ble stilt de samme spørsmålene. 

I 2013 kullet svarte 32 prosent at de var for bevæpning. 33 prosent av de spurte svarte nei, og 35 prosent har ikke tatt stilling til spørsmålet. I 2016 derimot, svarte 86 prosent at de var for bevæpning, og kun seks prosent nei til at politiet alltid bør være bevæpnet. Ti prosent svarte at de ikke hadde tatt stilling til spørsmålet.  

Sammenligningen av disse to kullene er interessant fordi 2013 kullet var det siste som gikk ut av Politihøgskolen før midlertidig bevæpning ble innført. 2016 kullet hadde praksisår under den midlertidige bevæpningen, som ble igangsatt i november 2014 og opphørte i februar 2016. Dette på grunnlag av en trusselvurdering gjort av PST, hvor uniformert politi ble pekt ut som sannsynlige terrormål. 

Emneord: