Rusmidler kan både være en årsak til og konsekvens av voldshandlinger. Illustrasjonsfoto: Pexels.com/Pixabay (CC0)

Skal forske på rus og vold

-Jeg tror han er på vei til å gå, så jeg snur meg. Han kommer bakfra og så slår han meg i bakken, sier fornærmede i tingretten.
Mandag, 13 februar, 2017 - 14:36

En kvinne forklarer seg i tingretten. Ekskjæresten hennes er tiltalt for å ha sparket, slått og skåret henne. Hun sier at de begge hadde tatt kokain den kvelden det gikk galt.

1 av 4 utsatt

Ifølge en studie gjort av statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) i 2014, blir anslagsvis hver fjerde kvinne i Norge utsatt for partnervold minst én gang i løpet av livet. Studien baserer seg på rapporter sendt inn fra krisesentre for kvinner i Norge. 

Ifølge undersøkelsen hadde nærmere 60% av de norske kvinnene på krisesentrene vært usatt for vold begått av en partner i ruspåvirket tilstand.

Et samfunnsproblem

Nå er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i gang med en ny studie for å etablere mer kunnskap om forholdet mellom vold i nære relasjoner og rusbruk.

— Vold er et samfunnsproblem, det rammer en ganske stor andel av befolkningen. Det er godt dokumentert fra tidligere studier at det ofte forekommer rusbruk i forkant av vold, men det er ikke gitt at all volden derfor skjer på grunn av rusbruk. Det er likevel naturlig å tro at rusbruk kan være en medvirkende årsak til vold i en del tilfeller, sier forsker Helene Flood Aakvaag i NKVTS.

Flood Aakvaag sier de foreløpig ikke har publisert resultater fra studien, og at hun derfor ikke kan uttale seg spesifikt om denne. 

Forsker på sammenhengen

I studien ser NKVTS på de langvarige virkningene vold kan ha på unge mennesker, og på sammenhengen mellom vold og rusbruk. Studien bygger på to tidligere undersøkelser der det ble gjennomført telefonintervju med et tilfeldig utvalg unge mennesker. 

— Vi begynte med en stor undersøkelse om vold og overgrep i 2013. Til denne undersøkelsen valgte vi tilfeldig ut 6500 personer fra folkeregisteret. Vi fulgte opp tusen av disse i en ny undersøkelse ett år senere, og i 2016 begynte vi igjen å intervjue de samme tusen. Vi snakker med unge voksne fra 16 år til 33 år, og gjennomfører telefonintervju for å finne ut mer om forholdet mellom rus og vold hos unge mennesker, sier Aakvaag. 

Forskningsarbeidet vil fortsette frem til 2018, og resultatene vil forhåpentligvis kunne gi svar på hvor stort problemet med rus og partnervold er i Norge.